Beschrijving cursus


Minimaal invasieve tandheelkunde staat steeds meer in de belangstelling. Nieuwe technieken en materialen maken het mogelijk om ondanks minimale weefselafname toch duurzame en esthetische restauraties te maken.
Hoe kunnen we minimaal invasief werken met porselein? In deze cursus zal worden ingegaan op alle aspecten van de partiële indirecte restauratie in de molaarstreek. Zaken als indicatie, het prepareren onder cofferdam, immediate dentin sealing en het cementeren van de restauratie worden stap voor stap behandeld.
Op fantoommodellen kan de cursist alle facetten van de behandeling oefenen. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de behandelmicroscoop.


Docenten / Sprekers
Marco Gresnigt is in 2005 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is zowel werkzaam in de algemene praktijk als aan de Universiteit van Groningen. Zijn interesse gaat uit naar de adhesieve restauratieve tandheelkunde. Daarover geeft Marco in het binnen- en buitenland cursussen.


Bekijk volledige cursus