Beschrijving cursus


Slaapapneu en snurken, hebben veel aandacht in de media. Hoeveel patiënten lijden hieraan en wat kunt u als tandarts voor hen       betekenen? Deze cursus informeert u over de diagnostiek en behandeling van patiënten met het Obstructief Slaap Apneu          Syndroom.


Docenten / Sprekers
Mw.drs. J. Baggen
Mw.drs. M.J.M. Wetselaar-Glas


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus