Beschrijving cursus


Orthodontie vanuit Reconstructief Oogpunt

Deze opleiding is bedoeld voor tandartsen die interesse hebben in het uitvoeren van orthodontie in eigen praktijk en hiervoor een goede basis en visie willen ontwikkelen. Of voor tandartsen die vanuit de ontwikkelde visie een goede samenwerking willen opbouwen met de orthodontist.

Onafhankelijk van de oorzaak leidt weefselverlies in een occlusaal of approximaal contactvlak van een gebitselement meestal vroeg of laat tot positieveranderingen van de gehele dentitie. Hierdoor kan het occlusale krachtenspel ontregeld raken en de zo belangrijke wederzijdse occlusale bescherming (mutually protected occlusion) verloren gaan.

Om het krachtenspel duurzaam te kunnen herstellen, is het terug-positioneren van de verschoven gebitselementen middelseen partiële of volledige orthodontische behandeling zinvol. Daarna kan het verloren gegane weefsel reconstructief hersteld worden.

Tijdens deze cursus wordt getoond hoe het terug-positioneren van gebitselementen voorspelbaar plaats kan vinden. Het zal onder andere duidelijk worden wanneer, waar en hoe:

• Welke orthodontische correctiemogelijkheden bestaan.

• Welke brackets of andere apparatuur ingezet worden.

• Welke orthodontische draden, elastieken en andere orthodontische hulpmiddelen ingezet worden en in welke volgorde ze doorlopen worden.

• Lokale orthodontische therapie geïndiceerd is.

• Welke retentie na orthodontische therapie plaatsvindt.

• Het reconstructieve vervolg plaatsvindt.


Docenten / Sprekers
Sjoerd Smeekens


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus