Beschrijving cursus


Afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, zuig- en bijtgewoonten, kunnen het evenwicht tussen de spieren in de mond verstoren. Gevolgen van afwijkend mondgedrag zijn: een lage tongligging in rust, een afwijkende slik, KNO-klachten en een afwijkende uitspraak. Verstrekkende gevolgen kunnen zijn: een afwijkende kaakontwikkeling, een afwijkende stand van tanden/kiezen, een afwijkende ontwikkeling van het gezicht, CMD-klachten, een onder ontwikkelde upper-airway, een afwijkende ademhaling en een afwijkende houding.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie. Deze therapie is er op gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Andere behandelingen, zoals logopedische articulatietraining, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie kunnen daardoor op tienerleeftijd een blijvende resultaat opleveren.

Op didactisch verantwoorde wijze laten de docenten de samenhang zien tussen logopedie, OMFT, KNO, tandheelkunde in het algemeen en orthodontie in het bijzonder. Dit wordt bereikt door het bestuderen van specifieke literatuur, het bestuderen van de OMFT syllabus, het maken van de thuisopdracht, mondelinge kennisoverdracht aan de hand van PowerPoint presentaties gedurende de twee cursusdagen en het doen van practica. Theorie en practica sluiten goed op elkaar aan en worden afwisselend gegeven.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Anatomie en fysiologie van het orofaciale complex.
 • Etiologie van het afwijkend mondgedrag (borstvoeding versus flesvoeding, consistentie van het voedsel, tong-tie, zuiggewoonten, mondademen).
 • Theorie en praktisch gebruik van de lipsterktemeter (force scale) en de Payne-techniek (het visualiseren van een afwijkend slikpatroon).
 • Indicaties en contra-indicaties van het werken met Mondtrainer voor de beginnende OMFT-therapeut.
 • Het uitvoeren van een gebitsobservatie.
 • Het opmeten van het tongriempje/lipbandje.
 • Het maken van intra- en extra-orale foto’s.
 • Alle oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele therapie.
 • Uitgebreide casuïstiek.

De OMFT is niet een op zichzelf staande therapievorm. Zeker in de relatie tot orthodontie zijn OMFT, logopedie en tandheelkunde nauw met elkaar verweven. In deze tijd, waarin hoe langer hoe meer eisen gesteld worden aan effectiviteit van behandelingen kan de OMFT uitkomst bieden teneinde bijvoorbeeld orthodontische behandeltijd te verkorten dan wel relaps te voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot algemene gezondheid, orthodontische afwijkingen, KNO problematiek en de wijze van behandeling daarvan door de logopedist/OMFT-therapeut.

Leerdoelen:

De cursist is in staat:

 • Planmatig te werken met OMFT.
 • Een goede OMFT anamnese en observatie uit te voeren
 • Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde, orthodontie, KNO en osteopathie, in algemene zin.
 • Te werken met de Force scale en Payne techniek en daar conclusies uit te trekken, mede m.b.t. doelgerichtheid en effectiviteit van de OMFT.
 • Een start te maken met het maken van extra- en orale foto’s ter ondersteuning van het onderzoek.
 • Te bepalen of de lengte van het tongriempje beperkend is voor een goede tongfunctie of niet.
 • De juiste mondtrainer te kiezen ter ondersteuning van de behandeling.
 • Op verantwoorde wijze kunnen overleggen met de verwijzers op basis van kennis, kunde en tastbare meetgegevens.

Certificaat:

Aan het einde van cursusdag 2 wordt u, indien u beide dagen aanwezig bent geweest, het certificaat uitgereikt en worden de SBU -uren door de organisatie bijgeschreven  in het register van de STADAP.


Docenten / Sprekers
Drs. Maaike Selten-Pijpe, arts en tandarts - OMFT docent
Mw. Liset Maas-Houtekamer, logopedist/OMFT-specialist - OMFT docent


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus

Beoordelingen


Actueel goed toepasbaar
onderbelicht onderwerp in de opleiding tandheelkunde