Beschrijving cursus


Na het volgen van de avondlezing weet de tandarts:

  • dat bij een indicatie voor vervanging van gebitselementen door trauma, agenesie of geïmpacteerde gebitselementen de mogelijkheid tot autotransplantie bestaat;
  • wat de voordelen zijn van autotransplantatie;
  • wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle autotransplantatie;
  • wat uw rol in de nazorg en controles is van de patiënt die een autotransplantatie heeft ondergaan.
     


Docenten / Sprekers
Dr. Dick Barendregt studeert in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 start hij met zijn postacademische opleiding in de parodontologie aan ACTA. Deze opleiding rondt hij in 1994 af als erkend Parodontoloog (NVvP). In 1996 richt hij de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam op. Daar houdt hij zich naast de parodontologie bezig met de implantologie als implantoloog (NVOI). In 2009 promoveert Barendregt op zijn proefschrift ‘Probing around teeth’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Dick Barendregt is initiator van de Proclin Rotterdam, een samenwerkingsverband van parodontologen, implantologen, endodontologen, orthodontisten en restauratief tandartsen.

Dick Barendregt is sinds 2013 actief binnen het landelijk kwaliteitsbeleid voor de mondzorg en in die hoedanigheid vanaf begin 2017 voorzitter van de Richtlijn Advies Commissie (RAC) bij het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo). Hij doceert aan het ACTA binnen de Postgraduatie-opleiding voor parodontologie en is sinds 2019 adjunct professor aan de Adams School of Dentistry van de Universiteit van North Carolina at Chapel Hill.


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus