Beschrijving cursus


cursus BHV Tandartsen/Mondzorg

 
De cursus Bedrijfshulpverlener is een door de werkgever aangewezen opleiding.
Het doel van de cursus is bedrijfsmedewerkers te leren effectief op te treden bij ongevallen en/of calamiteiten.
De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator)
wordt behandeld. Daarnaast leren de cursisten adequaat de eerste vijftien minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen.
Na deze eerste vijftien minuten is over het algemeen deskundige hulp van brandweer, GGD of politie aanwezig.
De cursus vindt plaats volgens Arbowet-conforme doelstellingen (Artikel 15, 2e lid) en wordt afgesloten door een officieel NIBHV-examen.
Iedere cursist voldoet na het volgen van deze opleiding aan de competenties op het gebied van:
 
Verlenen van eerste hulp (ELH)
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
  • Hoe te handelen bij allergische reacties en anafylactische shock t.g.v. pijnbestrijding en andere anesthetica.Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
  • Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED.
  • Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en oogletsels.
 
Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (BCO)
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt.
  • De cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod.
  • De onderdelen zijn: branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blustoestellen,elektriciteitskasten en gevaarlijke stoffen.
  • Ontruiming & Communicatie: Wat is de rol van de tandarts(en assistentes) bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?  Toepassen van de Rautek Greep en gebruik van de Evac-chair.
 
 
 


Docenten / Sprekers
M van Bakel, N. van Haalen . Emine van der Velden, Ahmed El Ghezaoui, william Notte, Anno Bulthuis. Erwin Koele, Gert Ruyter,
H. Stadler, R. van de Velde, Sander Stok, Corrie Haselager


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus