Beschrijving cursus


Sedatietechnieken tijdens de tandheelkundige behandeling zijn onmisbare hulpmiddelen bij de behandeling van kwetsbare groepen patiënten. De indicatie hangt af van het begripsniveau (ontwikkelingsniveau) van de patiënt, maar ook van de uitvoerbaarheid (acceptatie door de patiënt en veiligheid voor patiënt en medewerkers) van de medicamenteuze ondersteuning.

Voor de verschillende groepen (pre- coöperatieve kinderen, anderszins onbehandelbare patiënten) gelden verschillende criteria voor diepte van de sedatie of anesthesie.

Deze cursus geeft een overzicht van een van de ambulante technieken voor de tandarts (orale sedatie met midazolam) en wanneer een beroep gedaan moet worden op de anesthesist (narcose, ambulante anesthesie).

Indicatie en behandelomstandigheden zullen uitgebreid aan de orde komen en besproken worden aan de hand van video evaluaties. Behandeling van gesedeerde patiënten heeft flinke consequenties voor de praktijkvoering.  Organisatorische- en  veiligheidsaspecten komen uitgebreid aan de orde.

Die cursus orale sedatie met midazolam is verdeeld in een theoretische dag en een terugkomdag waarop de cursisten  klinische cases kunnen indienen. De beide dagen worden apart gecertificeerd met een kennis en klinisch certificaat. De beide certificaten samen maken de deelnemer bevoegd tot lichte sedatie met midazolam. Aansluitend kunnen deelnemers in een half jaar twintig cases verzamelen, deels op video en deel op papier. Na voldoende beoordeling van de cases krijgen de deelnemers een opleidingscertificaat. Dat is maakt de deelnemer bekwaam in het gebruik van midazolam.


Docenten / Sprekers
Yvonne Kuivenhoven, Catherine de Jong, Jaap veerkamp en Jacolien van Lente


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus