Beschrijving cursus


Afwijkingen in het (melk-) gebit; afwachten, zelf doen of verwijzen? Deze vraag blijkt voor de meeste tandartsen toch een lastige. Om te beoordelen of er sprake is van een afwijking, is kennis van de normale gebitsontwikkeling essentieel en is het belangrijk om te weten welke factoren de normale gebitsontwikkeling kunnen verstoren.

Afwijkende mondgewoonten, zoals bijvoorbeeld duimen of open mondgedrag, zorgen voor een verstoring van de balans tussen de spieren in en om de mond. Dit heeft vaak een afwijkende vorm van het gebit tot gevolg. Veel malocclusies zijn dan ook te relateren aan afwijkende mondgewoonten, met name aan een afwijkende tongpositie in rust en tijdens slikken. Door het vroegtijdig signaleren en behandelen van afwijkende mondgewoonten kan vaak al op jonge leeftijd vormherstel plaatsvinden.

 

In deze cursus komt als eerste kort de normale gebitsontwikkeling aan bod. Vervolgens leert u wat afwijkende mondgewoonten zijn, hoe deze de vorm van een gebit kunnen beïnvloeden en maakt u kennis met oromyofunctionele therapie (OMFT) en met het gebruik van appliances. Daarnaast leert u de afwijkingen in de gebits-ontwikkeling en de verschillende afwijkende mondgewoonten te signaleren zoals afwijkingen in eruptie, kruisbeten met en zonder dwangbeet, ruimtegebrek, traumarisico en kaasmolaren. Ook de gevolgen van tandheelkundige behandelingen (extractie van melkmolaren, plaatsen van RVS-kronen) komen aan bod.

 

Na deze cursus kunt u:

Afwijkingen in de gebitsontwikkeling herkennen

Afwijkende mondgewoonten signaleren

De relatie zien tussen de afwijkende mondgewoonten en de afwijkende vorm van het gebit

Ouders voorlichten over afwijkende mondgewoonten, zoals duimen en speengebruik

Het gebruik van een appliance indiceren

Gevolgen van tandheelkundige behandelingen inzien

Een indicatie stellen voor verwijzing naar logopedie of orthodontie extern dan wel het opstarten van een behandeling in uw eigen praktijk

 

Kosten: €395,00 inclusief studiemateriaal en diner

Doelgroep: het gehele tandheelkundig team

Maximale deelnemers: 20

KRM/KRT: in aanvraag

Docenten: Esmé Calis (orthodontist) en Miranda Kusters (logopediste)


Docenten / Sprekers
Esmé Calis (orthodontist) en Miranda Kusters (logopediste)


Bekijk volledige cursus