Beschrijving cursus


Tussen 2 en 7 oktober 2022  zal een nascholingsprogramma voor mond-hygiënisten en tandartsen worden gepresenteerd. De veelheid aan onderling verwante leerdoelen -alle verankerd in de praktische kant van het werk- wordt gestructureerd aangeboden in een mix van colleges en workshops. Daarbij wordt ook royaal gebruik gemaakt wordt van klinisch beeldmateriaal. Beide lesvormen kennen een sterk interactief karakter ter bevordering van het direct toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Zie voor een onderwerps-gewijze opsomming vooral ook het attachment waarin alle cursus-onderdelen zijn opgenomen.

De twee 'medische' workshops. Deze zijn deels gericht op het vervolgen van collegiaal behandelde problematiek met een doelgerichte praktische benadering.

Polyfarmacie (2 uur) richt zich op de meest voorkomende medicatiegroepen en risicomedicatie. Leerdoel het herkennen van risico's van -reeksen- medicatie voor de mond;

Huidafwijkingen (2 uur) richt zich op veel voorkomende, (on)gewone huidaandoeningen buiten de mond. Leerdoel bewustwording van noodzaak tot behandeling van afwijkingen.

De twee 'niet-medische' workshops. Deze richten zich respectievelijk op de praktische organisatie van de eigen praktijk en de bewustvorming van risico's van laaggeletterdheid bij patiënten.

Samenwerking/lean (1 uur) richt zich op exploreren van bedrijfsprocessen binnen de praktijk en het als leerdoel internaliseren van de relatie tussen efficiëntie/transparantie en werkvreugde bij medewerkers;

Laaggeletterdheid (2 uur) wil aanzetten tot herkennen van -verbloemde- laaggeletterdheid van patiënten en het elimineren van risico's, die hieraan zijn verbonden. 

De acht -interactieve- colleges. Deels sluiten de onderwerpen aan bij de workshops, soms ook bij een college met een verwant onderwerp.

Mond-inwendige afwijkingen (2 uur) behandelt de talloze, diverse afwijkingen in de mond. Klassikaal wordt geleerd welke letsels -nu!- behandeling behoeven, nadat eerder een classificatie is gemaakt van de rode en witte letsels;

Hoofd-hals-oncologie (2 uur) is het vervolg van het hierboven vermelde college, gericht op waarneming door tandheelkundigen. Naast presentatievormen van orale maligniteiten en de 'niet pluis'-signalen wordt expliciet ingegaan op de impact (kwaliteit van leven) tijdens en na de behandeling van hoofd-hals tumoren;

Hoofd-hals-infecties (1 uur) behandelt het beloop en verergerings-uitingen van de infectie, het ontstaan van loge-abcessen en de tijdige alertering op voorkoming van verslechteringen door een juiste anamnese;

Aangezichtsletsels (2 uur) is een college om de tandheelkundige aan de hand van traumatische gezichtsletsels en daarbij betrokken vormen van schade aan dentitie te leren in concrete gevallen geen letsel onopgemerkt te doen blijven. Focus ligt op diagnose en behandeling van dentaal letsel na een trauma;

Implantologie I en II (2 en 3 uur) richten zich bij I op het verwerven van praktische kennis over de digitalisering in de MKA-chirurgie en -tandheelkunde (bijzondere behandelconcepten/implantaten) en bij II op complicaties van de implantologie zoals de tandheelkundige die dagelijks in de mond aantreft en het leren van daaraan gerelateerde fouten, daarbij begrepen de aetiologische factoren en betrokken tuchtrecht.

Röntgen-diagnostiek (1 uur) verleent de cursist zicht op alle toepassingsmogelijkheden die CBCT biedt en de meerwaarde (hogere stralingsbelasting patiënt) van de CBCT-scan;

Slaap-apneu-syndroom (2 uur) is een college waarbij de meerwaarde van zowel bij de tandarts als de mondhygiënisten aanwezige kennis omtrent dit syndroom evident is en waarbij dit inzicht aan de hand van definitie, diagnose en behandeling van slaap-apneu nader behandeld en versterkt.  

 

 

   


Docenten / Sprekers
Dr Erik Nout, MKA chirurg Tilburg
Geert Klomp, tandarts, implantoloog Tilburg
Anke Biemans, dermatoloog Tilburg


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus