Beschrijving cursus


Tijdens deze middag wordt u nader geïnformeerd over alle relevante stralingsaspecten die horen bij het gebruik van röntgenapparatuur. Het betreft werkingsprincipes, dosimetrie, biologische effecten van straling, veiligheid, wetgeving en beeldkwaliteit. Na afloop heeft u voldoende kennis van hetgeen de overheid van u verwacht. Het resultaat zal zijn dat u:

- over basiskennis van de KEW (kernenergiewet) beschikt

- een risicoanalyse onderkent

- de biologische impact van straling kent

- de technische effecten van röntgenfoto’s begrijpt.

Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat waarmee u aantoont te voldoen aan de verplichting uw kennis op dit gebied bij te houden.


Docenten / Sprekers
Het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid (NCSV) is het kenniscentrum op het gebied van stralingsbescherming van de Technische Universiteit Delft. De cursus wordt georganiseerd door de NCSV in samenwerking met Buren Dental B.V.
Alle cursusleiders zijn geregistreerd coördinerend stralingsdeskundige (voorheen bekend als niveau 3) of algemeen coördinerend stralingsdeskundige (voorheen bekend als niveau 2)


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus