Beschrijving cursus


De tandarts dient te zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde basisniveau (TMS thk basis) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5A/M), zodat de medische deskundigheid altijd wordt ondersteund door specifieke kennis op het gebied van de stralingsbescherming. Daarnaast ben je volgens de richtlijn Tandheelkundige radiologie verplicht om jouw kennis over de tandheelkundige radiologie. Hiervoor staat een scholingseis van minimaal 4 nascholingsuren per 5 jaar.

Met deze cursus frissen we je kennis over tandheelkundige radiologie op:

We praten je bij over over de actuele regelgeving

We bespreken de diverse indicatiegebieden besproken en maken de vertaalslag naar de klinische praktijk.

Aan de hand van casuïstiek  worden genomen beslissingen interactief  besproken en heroverwogen. 

Voorafgaand aan de cursus maak je een literatuuropdracht (inspanning 1,5 tot 2 uur), zodat je na het volgen van deze cursus voldoet aan de verplichte nascholingseis.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor tandartsen die meer dan 5 jaar geleden hun tandartsdiploma of diploma stralingshygiëne 5 A/M hebben gehaald.


Docenten / Sprekers
Wil van der Sanden


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus

Beoordelingen


Vragen kennistoets deels niet representatief voor inhoud cursus en aanbevolen zelfstudie
Met online bijscholen gaat de interactie verloren en mis je veel kennis die je in de wandelgangen opdoet. Daarnaast is het een cursus na een normale werkdag en dan vind ik de uitloop (beginnen met nieuw onderwerp op de eindtijd) echt vervelend.
Veel info al in aangeboden literatuur, al met al samenvatting, casuïstiek interessant
Was een webinar, locatie thuis
Ik was zeer te spreken over de presentatie. Luchtig en in een prettige sfeer maar inhoudelijk sterk. Complimenten.