Beschrijving cursus


Het gebruik van lokaal anesthesie is niet weg te denken uit de kindertandheelkunde praktijk. Met name bij kwetsbare groepen kan het geven van lokaal anesthesie technisch lastig zijn. Iedereen is bekend met de maximale doseringen lokaal anesthesie die gegeven mag worden aan volwassen. Echter, ook voor kinderen geldt dat er een maximale veilige dosis is. Naast de conventionele verdovingen met carpule spuit zijn er tegenwoordig ook andere, meer kindvriendelijke, technieken om melkelementen te verdoven. Daarnaast zijn er, juist ook bij kinderen, situaties welke verdoven ernstig bemoeilijkt, bijvoorbeeld MIH, DMH of pulpitis. Uit de literatuur is bekend dat het voor het voorkomen van tandartsangst zeer belangrijk is dat een behandeling pijnloos verloopt. Pijnloos behandelen kunnen we met lokaal anesthesie, maar juist die lokaal anesthesie kan pijn veroorzaken. Een goede techniek kan deze pijn minimaliseren.

Leerdoelen:

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht op het gebied van:

Indicaties en contra-indicaties van lokaal anesthesie bij kinderen

Inzicht in de werking van lokaal anesthetica

Kennis over kindvriendelijke verdovingstechnieken

Kennis alternatieve verdovingstechnieken

Na deze cursus:

Heeft u meer kennis over de indicaties en contra-indicaties voor lokaal anesthesie bij kinderen

Kennis over kindvriendelijke verdovingstechnieken

Kennis over alternatieve verdovingstechnieken


Docenten / Sprekers
Janneke Krikken en Marjolijn Gilijamse


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus