Beschrijving cursus


BHV-nascholingscursus

Het aanwezig zijn van een BHV-er in uw praktijk is een wettelijke verplichting. Naast het voldoen aan deze verplichting is het van belang dat de aanwezige BHV-er zijn kennis en vaardigheden op peil houdt. De KNMT biedt naast de basiscursus daarom ook de BHV-nascholingscursus aan. Deze cursus is te volgen door zowel tandartsen als de medewerkers in de praktijk, mits de basiscursus met goed gevolg is afgelegd.

De BHV-nascholingscursus is alleen van toepassing voor tandartsen en medewerkers die met goed gevolg de BHV-basis cursus hebben afgerond. Omdat de kennis nog redelijk vers in het geheugen aanwezig is, blijft de effectieve lestijd beperkt tot een halve dag. Tijdens dit dagdeel is er aandacht voor twee onderwerpen: herhaling brandbestrijding en herhaling eerste hulp. 

Onderwerpen:

- Herhaling basale reanimatie en gebruik van de AED
- Ziektebeelden (CVA/ Hypoglycaemie / Anafylactische shock)
- Behandeling wonden
- Herhaling beperken en bestrijden van een beginnende brand
- Procedures bij ontruimen


Docenten / Sprekers
De cursusorganisatie is Crisicom. Zie voor meer info: www.crisicom.nl.


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus