Beschrijving cursus


Tijdens de cursus worden vooral de klinische aspecten behandeld met inspirerende en vernieuwde inzichten in de parodontologie en implantologie die relevant zijn voor elke tandarts en mondhygiënist(e) in de algemene tandartspraktijk.

Inhoud cursus:

Er wordt gepresenteerd wat er met mucogingivale chirurgie gedaan kan worden. Zowel op het gebied van parodontale plastische (micro)chirurgie als bij de behandeling van dagelijkse problemen waarbij pre-prothetische chirurgie geïndiceerd wordt. Het onderwerp omvat alle chirurgische ingrepen die gericht zijn op het voorkomen en corrigeren van anatomische afwijkingen, ontwikkelingsstoornissen en traumatische of pathologische afwijkingen van de gingiva, de alveolaire mucosa en het alveolaire bot.

Voorbeelden van parodontale plastische chirurgie zijn: gingiva-augmentatie, recessiebedekking, behandeling van peri-implantaire zachte weefsels, kroonverlenging, frenulumextripatie, socket preservation technique, papilla preservation technique en ridge augmentation technique.

Het onderwerp implantologie krijgt speciale aandacht vanuit de unieke ‘parodontale invalshoek’. Het spreekt voor zich dat implantologie bij (afbehandelde) parodontaal gecompromitteerde patiënten een complexe behandeling is.

De cursist wordt geïnformeerd over verschillende vooruitstrevende augmentatie technieken met het oog op duurzaamheid, esthetiek, kwaliteit en voorspelbaarheid binnen de implantologische behandelingen.


Docenten / Sprekers
M. Dahan


Bekijk volledige cursus