Beschrijving cursus


In de Preventie Academie (PA) wil het Ivoren Kruis mondzorgverleners bij dentale praktijken up-to-date informeren over de kansen die preventie biedt. De PA is bedoeld voor alle spelers in het dentale team. Kortom: tandartsen, mondhygiënisten ((paro-)preventie))assistenten, tandprothetici, etc.. 

Datum: 2023 
Titel: Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing (basiscursus).
Praktische cursus met interactieve casuïstiek over de individuele cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Doelgroep: hele dentale team

Inhoud/ Leerdoelen: De cursist weet/kent na afloop van de cursus:

• Wat de (wetenschappelijke) achtergrond van Gewoon Gaaf is
• Wat Motivational Interviewing (MI) is
• Hoe je Gewoon Gaaf kunt toepassen in de eigen praktijk
• Hoe kun je motiverende gesprekken kunt voeren met patiënten 


Docenten / Sprekers
Miranda Oude Griep Communicatietrainer
Dorothee Quant docent/ mondhygienist


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus