Beschrijving cursus


Als tandarts-stralingsdeskundige bent u verantwoordelijk voor de stralingsbescherming binnen de praktijk en voor de rechtvaardiging van het maken van röntgen-opnamen.  Hiervoor bent u reeds in het bezit van een stralingsdeskundigheid op minimaal 5 A/M - niveau of beschikt u over de deskundigheid TMS Tandheelkunde Basis. Het bijhouden van de kennis over stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie, door middel van periodieke nascholing, is daarbij vereist.

Sentix Dental Support Services organiseert meerdere keren per jaar en op wisselende locaties in het land een opfriscursus TMS Tandheelkunde Basis voor tandartsen. De inhoud van de cursus is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving, de aanbevelingen vanuit de ICRP en de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie. Tevens wordt aandacht besteed aan praktijksituaties en is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen ten aanzien van uw eigen situatie.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving en kunt u beoordelen of uw praktijk hiermee in overeenstemming verkeert. Tevens beschikt u over de kennis om eventuele tekortkomingen binnen de praktijk op te lossen.


Docenten / Sprekers
Redmer Stiensma BASc. Stralingsbeschermingsdeskundige (niveau-3).
Rene Heerlien MSc. Coördinerend stralingsdeskundige


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus

Beoordelingen


Uitsluitend straling, geen enkele tandheelkundige röntgenfoto.
locatie was ver uit de richting, maar de nascholing was erg interessant
De docent is een grote deskundige in zijn gebied en dat zie je terug in zijn lezing.
Verplichte radiologie bijscholing waar ik vooraf niet erg veel zin in had. De docent wist het onderwerp op een zeer positieve en deskundige manier te brengen. Hierdoor heb ik de avond als zeer prettig ervaren.