Scholing voor tandartsen | KRT

Wat is scholing?

Het KRT registreert activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering voor de uitoefening van het beroep tandarts. We noemen dit tandheelkundig relevante activiteiten. Dit zijn onder andere cursussen, binnen- en buitenlandse congressen, symposia, lezingen, seminars, studiereizen, workshops, e-learning en online-kennistoetsen. Ook intercollegiaal overleg (ICO) en overige activiteiten zoals het schrijven van een wetenschappelijk artikel wordt als deskundigheidsbevordering aangemerkt en geregistreerd. Kijk in het menu voor meer informatie over intercollegiaal overleg én individuele activiteiten.

Vakinhoudelijke & algemene scholing

In het scholingsreglement wordt onderscheid gemaakt naar vakinhoudelijke en algemene scholing. Hiermee wordt ruimte gegeven aan bredere deskundigheidsbevordering dan alleen het verbeteren van patiëntgebonden tandheelkundige zorg. In het Scholingsreglement staan de precieze criteria.

Wat zijn KRT-punten?

Het KRT registreert de tijd die besteed wordt aan tandheelkundig relevante activiteiten. De tijd wordt uitgedrukt in KRT-punten. 1 KRT-punt is gelijk aan 1 uur netto scholing. Dat is de tijd van bij- en nascholing zonder ontvangst, pauze, lunch, diner, prijsuitreikingen, examen of toets, introducties van sprekers, discussietijd, etc. Bij berekening van de netto scholingstijd wordt afgerond op halve of hele punten (o,5 of 1).

Waar vind ik scholing met KRT-punten?

Bijna alle opleiders die in Nederland tandheelkundige deskundigheidsbevordering aanbieden, melden hun cursus aan bij het KRT. Het gehele tandheelkundige scholingsaanbod vindt u in de KRT-scholingsagenda. Via Twitter en LinkedIn kunt u zich laten informeren over het nieuwste aanbod.