Scholing voor tandartsen | KRT

Wat is scholing?

Het KRT registreert activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering voor de uitoefening van het beroep tandarts. We noemen dit tandheelkundig relevante activiteiten. Dit zijn onder andere cursussen, binnen- en buitenlandse congressen, symposia, lezingen, seminars, studiereizen, workshops, e-learning en online-kennistoetsen. Ook intercollegiaal overleg (ICO) en overige activiteiten zoals het schrijven van een wetenschappelijk artikel wordt als deskundigheidsbevordering aangemerkt en geregistreerd. Kijk in het menu voor meer informatie over intercollegiaal overleg, scholing én overige activiteiten. In het Reglement deskundigheidsbevordering staan de precieze criteria. Deze vindt u in het menu onder registratienormen bij Downloads.

Wat zijn KRT-punten?

Het KRT registreert de tijd die besteed wordt aan tandheelkundig relevante activiteiten. De tijd wordt uitgedrukt in KRT-punten. 1 KRT-punt is gelijk aan 1 uur netto les. Dat is de tijd van bij- en nascholing zonder ontvangst, pauze, lunch, diner, prijsuitreikingen, examen of toets, introducties van sprekers, discussietijd, etc.

Waar vind ik scholing met KRT-punten?

Bijna alle opleiders die in Nederland tandheelkundige deskundigheidsbevordering aanbieden, melden hun cursus aan bij het KRT. Het gehele tandheelkundige scholingsaanbod vindt u in de KRT-scholingsagenda. Via Twitter en LinkedIn kunt u zich laten informeren over het nieuwste aanbod.

Wat is geaccrediteerde scholing?

Scholing waarvan de inhoud vooraf door deskundigen op het niveau van de docent gereviewd is, noemen we geaccrediteerd. Het KRT doet dit niet zelf, maar laat dit over aan erkende accreditatieinstellingen waarvan bekend is dat zij de werkwijze uit het accreditatiereglement toepassen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de tandarts erop kan vertrouwen dat geaccrediteerde scholing op actueel wetenschappelijk tandheelkundig niveau wordt aangeboden en vrij is van commercie. In de scholingsagenda wordt dit aangeduid met een keurmerk. Vanwege de aantoonbaar inhoudelijke meerwaarde is hier een extra KRT-punt aan toegekend.