Lifelong learning

Patiënten die het register raadplegen en tandartsen die doorverwijzen naar een bekwame collega, rekenen erop dat geregistreerde tandartsen zich inspannen om hun deskundigheid te bevorderen. Als het mogelijk zou zijn om na uitschrijving zonder meer een nieuwe inschrijving te starten, wordt niet aan deze verwachting voldaan. Het doel van het register is om tandartsen te stimuleren tot “lifelong learning”.

Registratie hernieuwen

Als uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister is doorgehaald, dan kunt hernieuwde registratie aanvragen. Uw vermelding wordt hernieuwd zodra aan de actuele registratienorm is voldaan. Op het moment van aanvraag wordt 5 jaar terug in de tijd gekeken naar het aantal uur dat u heeft besteed aan deskundigheidsbevordering. Voldoet u over de recente 5 jaar aan de norm, dan wordt uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister hernieuwd.

Langer dan 5 jaar uitgeschreven

Als u langer dan een registratieperiode niet vermeld bent in het openbare kwaliteitsregister, is de verwachting verjaard dat u ononderbroken uw deskundigheid heeft bevorderd. Na 5 jaar kunt zich aanmelden als nieuwe deelnemer. Als u in het verleden uw KRT-account heeft opgezegd, kunt u geen gebruik maken van het aanmeldformulier op de website als uw BIG-nummer nog bij ons in archief staat. In dat geval kunt u een mail sturen aan het KRT met het verzoek om uw account opnieuw te activeren. Om het publiek van objectieve informatie te voorzien worden onderbrekingen in het openbare register vermeld.