Registratie hernieuwen na doorhaling

Voor hernieuwde registratie geldt een toetredingseis. Patiënten die het register raadplegen en tandartsen die doorverwijzen naar een bekwame collega, rekenen erop dat geregistreerde tandartsen zich inspannen om hun deskundigheid te bevorderen. Als het mogelijk zou zijn om na uitschrijving zonder meer een nieuwe inschrijving te starten wordt niet aan deze verwachting voldaan. Het doel van het register is om tandartsen te stimuleren tot “lifelong learning”. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienormen en de mogelijkheden voor het aanvragen van een nieuwe registratie, staan beschreven in het Registratiereglement.

Registratienorm niet behaald

Als u bent doorgehaald doordat u niet in aanmerking kwam voor herregistratie of als u tussentijds uw registratie heeft opgezegd, dan kunt hernieuwde registratie aanvragen. De toetredingseis bij hernieuwde registratie is gelijk aan de registratienorm. Dit wordt gemeten over de referteperiode. De referteperiode is gelijk is aan de registratieperiode (5 jaar) teruggerekend vanaf de datum van de aanvraag voor hernieuwde registratie.

Langer dan 5 jaar uitgeschreven

Een registratieperiode is 5 jaar. Als u langer dan een registratieperiode uitgeschreven bent geweest, is de verwachting verjaard dat u ononderbroken uw deskundigheid heeft bevorderd. U kunt zich dan inschrijven als nieuwe deelnemer.

Vermelding onderbreking registratie

Om het publiek van objectieve informatie te kunnen voorzien worden onderbrekingen in de registratie zichtbaar gemaakt.

Aanvragen hernieuwde registratie

U kunt een verzoek voor hernieuwde registratie emailen aan bureau@krt.nu. U ontvangt een bevestiging met de bij ons bekend zijnde gegevens. Zo weet u precies welke onderdelen van de registratienorm al wel en nog niet voltooid zijn. Daarbij wordt u geïnformeerd hoe u de nog niet voltooide onderdelen kunt complementeren. We heten u graag opnieuw welkom!