Visitatie criteria geactualiseerd

Criteria toekenning KRT-punten herzien
30 September 2017
Bescherming van uw privacy
15 June 2018

Nieuwe criteria

Het afgelopen jaar hebben we veel tijd besteed aan het evalueren van de criteria voor visitatie. Er zijn gesprekken gevoerd met alle partijen die zich bezighouden met visitatie en we hebben goed geluisterd naar de inbreng van tandartsen. Er bleek behoefte te zijn aan actualisatie van de onderwerpen en er was behoefte aan het toegankelijker maken van de visitatie voor tandartsen op individueel niveau, zodat iedereen ongeacht de werksituatie (ZZP’er, loondienst of eigenaar) gevisiteerd kan worden. De nieuwe criteria vindt u op de website en gaan in op 1 juli 2018.

Actuele onderwerpen

Het zorgplan, informed consent en taakdelegatie zijn actuele onderwerpen in de tandartspraktijk: deze  onderwerpen kwamen niet voldoende aan de orde in de visitatiecriteria. Zaken die ertoe doen zijn nu toegevoegd en andere onderwerpen zijn samengevoegd. De lijst met onderwerpen voor visitatie is daardoor actueler en bondiger geworden. De criteria van het KRT zijn algemeen van aard, ze gelden als ondergrens. Het is een minimum van te behandelen onderwerpen.

Oog voor de ZZP’er

De eerste visitatie criteria zijn in 2012 uitgegeven. Het uitgangspunt was destijds visitatie van de praktijk. ZZP’ers liepen tegen het obstakel aan dat zij niet zelf konden beslissen over visitatie van de praktijk waarin zij werkzaam zijn. In de geactualiseerde criteria zijn alle onderwerpen benaderd vanuit de individuele verantwoordelijkheid van de tandarts: specifieke praktijkgebonden onderwerpen, zoals bijvoorbeeld “evaluatie van het management”, zijn weggelaten. Als de praktijkeigenaar bezoek van collegae toestaat, is visitatie nu voor elke tandarts mogelijk.

Toelichting

In de criteria staat op één A4’tje beschreven wat er van visitatie verwacht wordt. Een ieder is vrij om te kiezen “hoe” er aan te voldoen. Om de criteria begrijpelijker te maken, is er een toelichting bijgesloten met een beknopte uitleg over de verschillende mogelijkheden om aan de criteria te voldoen.

Visitatiediensten

Tandartsen kunnen onderling zelf een visitatie organiseren. Op de website van het KRT vindt u meer informatie. Er zijn ook organisaties die visitatiediensten aanbieden, waarmee zij de praktijk en u kunnen ontzorgen. Onder andere de KNMT en de ANT hebben een degelijke methodiek die waardevolle feedback oplevert. De KNMT biedt tevens een laagdrempelige iQual variant. Dat geeft de mogelijkheid om onder begeleiding samen met uw iQual groep onderling visitaties te houden.

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.