Tandarts
Search
Close this search box.

Patiëntenenquête

Een patiëntenenquête is een methode om op systematische wijze te meten hoe patiënten de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening en de relatie met de behandelaar ervaren. Het doel van een Patiëntenenquête is om inzicht te krijgen in de wijze waarop patiënten de zorgverlening ervaren in vergelijking tot de verwachtingen die zij en de behandelaar vooraf hadden.

KRT-punten

12 per enquête in de categorie Reflectie. Maximaal 12 per jaar.

Werkvorm

 • De inventarisatie van patiëntervaringen kent minstens deze onderwerpen:
 1. Informatieverstrekking vooraf over de te leveren zorg.
 2. Betrokkenheid bij het besluit over de te leveren zorg.
 3. Hygiënebeleving tijdens behandeling aan de stoel.
 4. Herkenbaarheid van de beroepsbeoefenaar tijdens behandeling aan de stoel.
 5. Beleving van de zorgverlening tijdens de behandeling.
 6. Resultaatbeleving van de geleverde zorg na afloop van de behandeling.
 • De inventarisatie omvat per tandarts minimaal 50 patiëntervaringen.
 • Per behandelaar wordt een rapportage opgesteld die ten minste bevat:
 1. Gegevens van de behandelaar (inclusief BIG-nummer), responsaantal en gemeten periode.
 2. Een korte beschrijving van de meetmethode.
 3. Cijfermatige en tekstuele respons per onderwerp.
 4. Verwachting van de tandarts ten aanzien van de onderwerpen in de enquête.
 5. Reflectie op de eigen verwachting in relatie tot de respons van patiënten en reflectie op de verwerkte en geanalyseerde data.

Benodigde documenten bij aanmelden

Beschrijving werkwijze, vragenlijst, voorbeeldrapportage incl. reflectie en plan van aanpak, voorbeeld deelnamebewijs, beschrijving meetmethode tijdsbesteding.