Beschrijving cursus


Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen/orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5a/M).

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie  vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen. Maar Tandheelkundige Radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit Stralingsbescherming; deze is komen te vervallen.

U bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralingsblootstelling. Daarvoor heeft u reeds uw TMS in uw bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit bent u verplicht om minimaal eens in de vijf jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW- dossier.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.

Fysische eigenschappen van röntgentoestellen.

Algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.

Kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.

Interpretatie en röntgendiagnostiek.

 

 


Docenten / Sprekers
Alwie van Soest
Kostas Syriopoulos


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus