Wat zijn de registratienormen van het KRT?

Door inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen conformeert u zich aan de registratienormen. In het Registratiereglement is beschreven op welke wijze u aan de registratienormen kunt voldoen. Alle normen en reglementen staan overzichtelijk bij elkaar onder Downloads.

De meest recente is Registratienorm versie 2012. Hieronder staat een samenvatting.

Normen voor toelating:

1. De tandarts heeft een onvoorwaardelijke inschrijving in het BIG-register.
2. De tandarts heeft een geldige klachtenregeling voor patiënten.
3. De tandarts leeft de geldende (praktijk)richtlijnen en gedragsregels voor tandartsen na.
4. De tandarts is in staat om adequaat te communiceren in de Nederlandse taal.

Normen voor herregistratie na 5 jaar:

1. De tandarts besteedt 180 uur aan deskundigheidsbevordering verdeeld over minimaal 4 competentiegebieden.
2. De tandarts heeft gemiddeld 14 uur per week tandheelkundige zorg aan patiënten verleend.
3. De tandarts heeft een patiëntenenquête gehouden.
4. De tandarts is gevisiteerd door collega-tandartsen.

Competentiegebieden:

1. Tandheelkunde algemeen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen
6. Organisatie
7. Professionaliteit.