tandarts uitschrijvenOpzeggen per email

U kunt uw deelname aan stichting kwaliteitsregister tandartsen (KRT) schriftelijk beëindigen door een email te sturen aan bureau@krt.nu onder vermelding van uw naam en BIG-nummer. Uitschrijven kan per kalenderjaar voor 31 december. We horen graag wat de reden is voor uw opzegging, mogelijk kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Doorhaling in register

Bij uitschrijving wordt u in het openbare KRT-register doorgehaald per 31 december of zoveel eerder als uw registratieperiode eindigt. Uw KRT-account blijft actief tot de datum van uitschrijving. Tot aan die datum ontvangt u nog automatische meldingen vanuit uw KRT-account. Op verzoek kan uw account eerder inactief worden, u ontvangt dan geen geautomatiseerde herinneringen meer. Vermeld dit bij uw opzegging of stuur een email.

Exporteer uw dossier

We adviseren u om voor uitschrijving uw dossier te exporteren. De export vindt u in uw KRT-account over “mijn gegevens”. Met de export ontvangt u al uw bij- en nascholingsactiviteiten digitaal in één mapje; een ZIP-file. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Restitutie deelnemersbijdrage

Reeds gefactureerde jaarbijdragen worden niet gecrediteerd. Restitutie van bijdragen is niet mogelijk.