tandarts uitschrijvenOpzeggen per email

U kunt uw deelname aan stichting kwaliteitsregister tandartsen (KRT) schriftelijk beëindigen door een mail te sturen aan bureau@krt.nu onder vermelding van uw naam en BIG-nummer. Uitschrijven kan per kalenderjaar voor 31 december. We horen graag wat de reden is voor uw opzegging, mogelijk kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Sluiting KRT-account en doorhaling in register

Tot aan de datum van uitschrijving behoudt u toegang tot uw KRT-account en een vermelding in het openbare kwaliteitsregister tenzij uw registratieperiode eerder eindigt. Zolang uw KRT-account actief is, ontvangt u nog automatische meldingen en notificaties. Op verzoek kan uw account eerder inactief worden.

Exporteer uw dossier

We adviseren u om voor sluiting van uw KRT-account uw dossier te exporteren. De export vindt u bij “mijn gegevens”. Met de export ontvangt u al uw bij- en nascholingsactiviteiten digitaal in één mapje; een ZIP-file. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Restitutie deelnemersbijdrage

Reeds gefactureerde jaarbijdragen worden niet gecrediteerd. Restitutie van bijdragen is niet mogelijk.