Wat zijn individuele activiteiten?Individuele Activiteiten die u kunt registreren als tandarts

Alle activiteiten met een deskundigheidsbevorderend karakter, die niet door een opleider bij het KRT worden opgegeven, noemen we individuele activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld congressen die u in het buitenland volgt of een door u gegeven voordracht.

Waarom registreert het KRT deze activiteiten?

Door het toekennen van waarde aan activiteiten die tandartsen individueel ondernemen, stimuleert het KRT een bredere oriëntatie op de beroepsuitoefening en deelname aan sectorale activiteiten.

Tandarts PE-Online App

Hoe geeft u individuele activiteiten op?

Overige activiteiten geeft u altijd zelf op via uw KRT-account. In het menu staat bij elk type individuele activiteit beschreven welke gegevens u nodig heeft. Het KRT vraagt altijd naar gegevens om de opgave te kunnen verifiëren ter verantwoording van de toekenning van scholingspunten. Met de KRT-app kunt u eenvoudig activiteiten toevoegen aan uw portfolio. Downloaden de KRT-app in de Apple App Store of de Google Play Store.

Welke activiteiten krijgen KRT-punten?

In de bijlage van het Scholingsreglement zijn alle individuele activiteiten genoemd waaraan scholingspunten worden toegekend. Per activiteit is benoemd welke bewijzen nodig zijn. Alle informatie is eveneens terug te vinden in uw KRT-account. Hieronder staan de individuele activiteiten, die in aanmerking komen voor KRT-punten.

Vakinhoudelijke activiteiten

Alle vakinhoudelijke activiteiten tellen mee voor het behalen van de scholingsnorm.

 • Tandheelkundige scholing
 • Peerreview
 • Proefschrift/ boek
 • Publicatie

Algemene activiteiten

Algemene activiteiten tellen tot 50% van de scholingsnorm mee voor het aantal te behalen KRT-punten. Alle activiteiten worden wel geregistreerd.

 • Overige scholing
 • BHV
 • Commissiewerk
 • Docent/ voordracht/ webinar
 • Moderatorschap
 • Patiëntenenquête
 • Praktijkcertificering
 • Scholingsprojecten
 • Stagebegeleiding
 • Visitatie (gevisiteerd worden)
 • Visitatie afnemen (optreden als visiteur)
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland

Let op! De criteria voor individuele activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd. Download altijd een actuele lijst.