Wat zijn individuele activiteiten?Individuele Activiteiten die u kunt registreren als tandarts

Alle activiteiten met een deskundigheidsbevorderend karakter, die niet door een opleider bij het KRT worden opgegeven, noemen we individuele activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld congressen die u in het buitenland volgt of een door u gegeven voordracht. U geeft ze zelf op via uw KRT-account. Hier staat een samenvatting. De volledig lijst met vermelding van het aantal KRT-punten staat in de bijlage van het scholingsreglement. Die vindt u bij Downloads.

Vakinhoudelijke scholing

 • Tandheelkundige scholing
 • Publicatie
 • Peerreview
 • Proefschrift/ boek

Algemene scholing

 • Overige scholing
 • Docent/Voordracht/Webinar
 • Moderator
 • Stagebegeleiding
 • Praktijkcertificering
 • BHV
 • Scholingsprojecten
 • Commissiewerk
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland

Reflectie

 • Visitatie (gevisiteerd worden)
 • Visitatie afnemen (optreden als visiteur)
 • Patiëntenenquête

Tandarts PE-Online App

Hoe geeft u individuele activiteiten op?

Overige activiteiten geeft u altijd zelf op via uw KRT-account. Dat gaat het makkelijkste met de KRT-app. Kies voor toevoegen activiteiten en volg de aanwijzingen op het scherm. Het KRT vraagt altijd naar gegevens om de opgave te kunnen verifiëren ter verantwoording van de toekenning van scholingspunten. Maak met uw mobiel een foto van het ‘deelname bewijs’. Met de KRT-app kunt u die direct uploaden. Downloaden de KRT-app in de Apple App Store of de Google Play Store.

Waarom registreert het KRT deze activiteiten?

Door het toekennen van waarde aan activiteiten die tandartsen individueel ondernemen, stimuleert het KRT een bredere oriëntatie op de beroepsuitoefening en deelname aan sectorale activiteiten.