Norm 2021

De registratienorm versie 2021 is een vervolg op versie 2012. Op het onderdeel reflectie is meer keuzevrijheid ontstaan. Een visitatie en patiëntenenquête zijn niet langer vaste normonderdelen.

Wat is reflectie

Reflectie is het bespiegelen van, én terugkijken op, geleverde patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening, de uitkomsten daarvan analyseren en daar lering uit trekken.

Normonderdeel reflectie

Om aan het onderdeel reflectie te voldoen zijn 24 KRT-punten nodig. Die kunnen behaald worden met één of meer van de volgende activiteiten. Een activiteit kunt u zo vaak als u wilt per registratieperiode opgeven.

  • Gevisiteerd te worden (24 punten)
  • Optreden als visiteur (12 punten)
  • Patiëntenenquête houden (12 punten)

Door de keuzevrijheid sluit de norm beter aan bij de verschillende werkverbanden zoals praktijk-eigenaar, zelfstandige zonder praktijk en werknemer. Binnen elke werksituatie is reflectie mogelijk.

Tijdsbesteding

Het aantal KRT-punten voor een reflectie-activiteit komt overeen met de gemiddelde tijdsbesteding die nodig is om de activiteit zelf te organiseren. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van aanbieders van visitatiediensten en/of patiëntenenquêtes, zij nemen uw organisatie uit handen, zodat u zich kunt concentreren op het reflecteren zelf. U bent dan minder tijd kwijt.

Erkende aanbieders

Op de volgende pagina’s voor patiëntenenquête en visitatie leest u alles over erkende aanbieders en hoe u dit zelf kunt organiseren

Patiëntenenquête Visitatie