Norm 2021

Op het onderdeel reflectie is met introductie van de norm versie 2021 meer keuzevrijheid ontstaan. Een visitatie en patiëntenenquête zijn niet langer vaste normonderdelen.

Wat is reflectie

Reflectie is het bespiegelen van, én terugkijken op, geleverde patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening, de uitkomsten daarvan analyseren en daar lering uit trekken.

Normonderdeel reflectie

Om aan het onderdeel reflectie te voldoen zijn 12 KRT-punten nodig. Die kunnen behaald worden met één of meer van de volgende activiteiten. Een activiteit kunt u zo vaak als u wilt per registratieperiode opgeven.

  • Gevisiteerd worden (24 punten)
  • Optreden als visiteur (12 punten)
  • Patiëntenenquête houden (12 punten)
  • Coaching (1 punt per uur)
  • Intercollegiale casuïstiek (1 punt per uur)

Naast visitatie en patiëntenenquêtes vallen per 1 oktober 2023 ook coaching en intercollegiale casuïstiek onder het onderdeel reflectie. Beide activiteiten zijn per besteed uur 1 KRT-punt waard.

Coaching is een persoonlijke interactie tussen een coach en een beroepsbeoefenaar/ mondzorgverlener, welke gericht is op bewustwording en persoonlijke groei in de wijze waarop het beroep wordt uitgeoefend. Door de keuzevrijheid sluit de norm beter aan bij de verschillende werkverbanden zoals praktijk-eigenaar, zelfstandige zonder praktijk en werknemer. Binnen elke werksituatie is reflectie mogelijk.

Intercollegiale casuïstiek is een vorm van educatie waarbij tandartsen eigen ervaringen met behandelingen beschrijven en voor reflectie aanbieden aan collega-tandartsen.

Tijdsbesteding

Het aantal KRT-punten voor een reflectie-activiteit komt overeen met de (gemiddelde) tijdsbesteding die nodig is om de activiteit zelf te organiseren. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van aanbieders van visitatiediensten en/of patiëntenenquêtes, zij nemen uw organisatie uit handen, zodat u zich kunt concentreren op het reflecteren zelf. U bent dan minder tijd kwijt.

Erkende aanbieders

Op de volgende pagina’s voor patiëntenenquête en visitatie leest u alles over erkende aanbieders en hoe u dit zelf kunt organiseren. Om zelf een reflectie-acitiviteit te organiseren kunt u een Facilitator-account aanmaken in PE-Online.

Patiëntenenquête Visitatie