Scholing voor tandartsen | KRTNorm

Per 2021 is de norm 120 KRT-punten in 5 jaar, verdeeld over vakinhoudelijke scholing, algemene scholing en reflectie. Tandartsen die 180 uur of meer besteden aan deskundigheidsbevordering, hebben een bijzondere vermelding in het openbare kwaliteitsregister. Download de registratienorm 2021.

Vakinhoudelijke scholing (40%)

Deskundigheidsbevorderende activiteiten die direct gericht zijn op het verbeteren van patiëntgebonden tandheelkundige zorg, worden vakinhoudelijke scholing genoemd. Het grootste gedeelte van het aanbod in de KRT-scholingsagenda is vakinhoudelijke scholing. De norm is 48 KRT-punten. Lees verder…

Algemene scholing (20%)

Deskundigheidsbevordering die gericht is op de context van de beroepsuitoefening wordt algemene scholing genoemd, doorgaans betreft dit niet-klinische kennis. Intercollegiaal overleg (ICO) is ook aangemerkt als algemene scholing. Het kan ook kennis betreffen over tandheelkundige onderwerpen die niet aan de criteria voor vakinhoudelijke scholing voldoen, zoals bijvoorbeeld scholing van een fabrikant. De norm is 24 KRT-punten. Lees verder…

Reflectie (20%)

Reflectie is het bespiegelen van, én terugkijken op, geleverde patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening, de uitkomsten daarvan analyseren en daar lering uit trekken. Dat kan door gevisiteerd te worden (24 punten), of door op te treden als visiteur (12 punten), of door het zelf houden van een patiëntenenquête (12 punten). De keuze voor de soort reflectie is vrij. De norm is 24 KRT-punten. Lees verder…

Vrije keuze (20%)

Van de totaal te besteden tijd aan deskundigheidsbevordering is 20% vrij gelaten om naar wens te besteden aan vakinhoudelijke scholing, algemene scholing of reflectie.

KRT-punten

Het KRT registreert de tijd die besteed wordt aan deskundigheidsbevordering. De tijd wordt uitgedrukt in KRT-punten. Eén KRT-punt is gelijk aan éen uur netto scholing. Dat is de tijd van bij- en nascholing zonder ontvangst, pauze, lunch, diner, prijsuitreikingen, examen of toets, introducties van sprekers, discussietijd, etc. Bij berekening van de netto scholingstijd wordt afgerond op halve of hele punten.

KRT-scholingsagenda

Bijna alle opleiders die in Nederland cursussen aanbieden voor tandartsen, melden deze aan bij het KRT. Het meest complete overzicht van tandheelkundige bij- en nascholing vindt u in de KRT-scholingsagenda. Als geregistreerde tandarts ontvangt u elke eerste dag van de maand een notificatie over het actuele aanbod per mail. U kunt zich ook via Twitter en LinkedIn laten informeren over het scholingsaanbod.

(P.s. Er zijn meer vormen van deskundigheidsbevordering dan alleen cursussen. U leest er alles over op de pagina Individuele activiteiten.)