Herregistratie tandartsregister | KRT

Registratienormen behaald?

Vanaf het moment dat de registratienormen zijn behaald, kunt u herregistratie aanvragen. Vanuit het registratiesysteem ontvangt u hierover per mail een melding. U kunt een nieuwe registratieperiode laten ingaan tussen het moment van aanvraag en het einde van uw huidige periode. Een eventueel te verwachten surplus aan scholingspunten kunt u zodoende binnen de nieuwe periode laten vallen. In een nieuwe registratieperiode geldt altijd de actuele registratienorm. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienorm is beschreven in het registratiereglement.

Bijzondere vermelding

Heeft u meer dan 180 uur besteed aan deskundigheidsbevordering, dan wordt uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister verbijzonderd. Deze bijzondere vermelding behoudt u na herregistratie gedurende uw volgende registratieperiode. Wanneer u bij herregistratie minder dan 180 KRT-punten heeft, vervalt de bijzondere vermelding. N.B. dit geldt onder norm versie 2021.

Registratie synchroon laten lopen met BIG

Op verzoek kan de start- en einddatum van een KRT-registratie aangepast worden aan de BIG-registratieperiode. Dat kan met opgave van een bevestiging van uw BIG-registratie waarop data vermeld zijn. Indien nodig wordt het aantal te behalen KRT-punten naar rato aangepast.

Registratienormen niet behaald?

Het kan voorkomen dat u aan het einde van uw registratieperiode nog niet aan alle normonderdelen heeft kunnen voldoen. Dan vervalt uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister tandartsen op deze website. U behoudt uw KRT-account.

Basis account

Ook zonder vermelding in het openbare kwaliteitsregister kunt u uw online portfolio blijven gebruiken om uw bij- en nascholing bij te houden. Er wordt een periode zonder normering voor u aangemaakt; een Basis account.

Met een Basis account behoudt u alle functionaliteiten van het KRT-account zoals u dat gewend bent. Het enige verschil is dat u niet vermeld wordt in het openbare register van het KRT. Met een Basis account kunt u doorgaan met het volgen van scholing en op uw eigen tempo toewerken naar de KRT-norm. Uw openbare KRT registratie wordt hernieuwd zodra u, gemeten over een periode van 5 jaar, op alle onderdelen voldoende KRT-punten heeft. Het meetmoment kiest u zelf, stuur daarvoor een mail. Dan kijken wij samen met u 5 jaar terug naar uw gevolgde scholing.

Het Basis account is ook praktisch voor bijvoorbeeld uw differentiatie, opdrachtgever/werkgever en/of in de toekomst uw BIG-registratie. Opleiders kunnen uw deelname aan cursussen blijven opgeven en u kunt zelf individuele activiteiten blijven uploaden. U betaalt gewoon een deelnemersbijdrage Als u zich wilt uitschrijven als deelnemer, kunt u een opzegging sturen.

Gebruik beeldmerk

Voor de duur dat u geen openbare vermelding heeft in het KRT-register, kunt u het KRT-beeldmerk niet gebruiken. Gebruikers van het KRT-register mogen erop vertrouwen dat tandartsen die daar melding van maken, aan de registratienormen voldoen. De regels staan beschreven in het reglement beeldmerk.

Verlenging registratieperiode

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om uw deskundigheid te bevorderen. In het Registratiereglement kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om meer tijd te krijgen om aan de norm te voldoen. Een verzoek kunt aan ons mailen ter attentie van de Registratiecommissie.