Herregistratie tandartsregister | KRT

Registratienormen behaald?

Vanaf het moment dat de registratienormen zijn behaald, kunt u herregistratie aanvragen. Vanuit het registratiesysteem ontvangt u hierover per mail een melding. U kunt een nieuwe registratieperiode laten ingaan tussen het moment van aanvraag en het einde van uw huidige periode. Een eventueel te verwachten surplus aan scholingspunten kunt u zodoende binnen de nieuwe periode laten vallen. In een nieuwe registratieperiode geldt altijd de actuele registratienorm. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienorm is beschreven in het registratiereglement.

Bijzondere vermelding

Heeft u meer dan 180 uur besteed aan deskundigheidsbevordering, dan wordt uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister verbijzonderd. Deze bijzondere vermelding behoudt u na herregistratie gedurende uw volgende registratieperiode. Wanneer u bij herregistratie minder dan 180 KRT-punten heeft, vervalt de bijzondere vermelding. N.B. dit geldt onder norm versie 2021.

Registratie synchroon laten lopen met BIG

Op verzoek kan de start- en einddatum van een KRT-registratie aangepast worden aan de BIG-registratieperiode. Dat kan met opgave van een bevestiging van uw BIG-registratie waarop data vermeld zijn. Indien nodig wordt het aantal te behalen KRT-punten naar rato aangepast.

Registratienormen niet behaald?

Het kan voorkomen dat u aan het einde van uw registratieperiode nog niet aan alle normonderdelen heeft kunnen voldoen. Dan vervalt uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister tandartsen op deze website. U behoudt uw KRT-account.

Behoud KRT-account

Ook zonder vermelding in het openbare kwaliteitsregister kunt u uw KRT-account blijven gebruiken voor de opbouw van uw bij- en nascholingsdossier. Zo kunt u zich opnieuw kwalificeren voor een vermelding; dit heet hernieuwde registratie. Behoud van uw KRT-account kan ook praktisch zijn voor bijvoorbeeld uw differentiatie, opdrachtgever/werkgever en/of in de toekomst uw BIG-registratie. Opleiders kunnen uw deelname aan cursussen blijven opgeven en u kunt zelf individuele activiteiten blijven uploaden. U betaalt gewoon een deelnemersbijdrage Als u zich wilt uitschrijven als deelnemer, kunt u een opzegging sturen.

Gebruik beeldmerk

Voor de duur dat u bent doorgehaald in het openbare KRT-register, kunt u het KRT-beeldmerk niet gebruiken. U kunt ook geen melding maken van uw KRT-registratie. Gebruikers van het KRT-register mogen erop vertrouwen dat tandartsen die daar melding van maken, aan de registratienormen voldoen. De regels staan beschreven in het reglement beeldmerk.

Verlenging registratieperiode

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om uw deskundigheid te bevorderen. In het Registratiereglement kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om meer tijd te krijgen om aan de norm te voldoen. Een verzoek kunt aan ons mailen ter attentie van de Registratiecommissie.