intercollegiaal overleg | KRT

Wat is Intercollegiaal overleg?

Intercollegiaal overleg (ICO) heeft een educatief karakter dat gekenmerkt wordt door “leren van elkaar”. De precieze criteria staan in het Scholingsreglement. Kort samengevat luiden de criteria:

  • minimaal 5 tandartsen uit 2 of meer praktijken (of 3 of meer vestigingen van dezelfde praktijk).
  • er is sprake van educatie dat wordt gekenmerkt door ‘leren van en door elkaar’.
  • van elke bijeenkomst wordt een kort/beknopt verslag gemaakt waaruit het educatieve karakter blijkt.

Hoe wordt ICO geregistreerd?

Intercollegiaal overleg (ICO) kan worden opgegeven voor registratie door de facilitator van de groep (de organisator). Dat kan rechtstreeks bij het KRT met behulp van een facilitator account of via de aanbieder van een gefaciliteerde vorm van Intercollegiaal overleg. ICO wordt forfaitair met 2 KRT-punten per bijeenkomst geregistreerd als algemene scholing.

Handleiding

In de Module professionalisering wordt uitgelegd hoe u met uw eigen groep intercollegiaal overleg (ICO) kunt aanmelden voor de toekenning van KRT-punten.

Zelfstandige ICO-groepen

Tandartsen kunnen onderling een groep samenstellen voor intercollegiaal overleg (ICO-groep). Ook in dit verband wordt een facilitator benoemd, die zelf met een facilitator-account de bijeenkomsten aanmeldt in PE-online. Het gebruik van een facilitator-account is gratis. De facilitator heeft de volgende rollen:

  • treedt op als organisator namens de groep,
  • zorgt voor het aanmelden van jaarplan, verslagen en presentielijst,
  • ziet erop toe dat aan de ICO-criteria wordt voldaan.

IQual

De KNMT faciliteert IQual-groepen met studiemateriaal. Voor IQual-groepen treedt de KNMT op als facilitator, zij geven uw presentie door aan het KRT. Elke groep kiest uit hun midden een contactpersoon, die verantwoordelijk is voor het aanleveren van verslagen en presentielijsten aan de KNMT.

Heeft u hulp nodig?

Als u voor het eerst facilitator bent voor uw groep, zal het gebruik van het PE-online account even wennen zijn. Met een online videoverbinding (ZOOM) kunnen we met u meekijken en uitleg geven. Zo helpen we u graag op weg. Stuur ons een mail voor het afspreken van een video-call of bel.

ICO facilitator inlog/account aanmaken