intercollegiaal overleg | KRT

Wat is Intercollegiaal overleg?

Intercollegiaal overleg (ICO) heeft een educatief karakter dat gekenmerkt wordt door “leren van elkaar”. De precieze criteria staan in het Reglement voor deskundigheidsbevordering. Samengevat luiden de criteria:

• minimaal vijf tandartsen,
• er is sprake van gestructureerd “leren van en door elkaar”,
• actueel en tandheelkundig relevant,
• er zijn leerdoelen,
• van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt waaruit het educatieve karakter blijkt.

Hoe wordt ICO geregistreerd?

Intercollegiaal overleg (ICO) kan worden opgegeven voor registratie door de facilitator van de groep (de organisator). Dat kan rechtstreeks bij het KRT met behulp van een facilitator account of via de aanbieder van een gefaciliteerde vorm van Intercollegiaal overleg. ICO wordt forfaitair met 2 KRT-punten per bijeenkomst geregistreerd. Een aparte tijdregistratie is niet nodig.

Handleiding

In de Handleiding voor facilitators wordt uitgelegd hoe u met uw eigen groep intercollegiaal overleg (ICO) kunt aanmelden voor de toekenning van KRT-punten.

Zelfstandige ICO-groepen

Tandartsen kunnen onderling een groep samenstellen voor intercollegiaal overleg (ICO-groep). Ook in dit verband wordt een facilitator benoemd, die zelf met een facilitator-account de bijeenkomsten aanmeldt in PE-online. Het gebruik van een facilitator-account is gratis. De facilitator heeft de volgende rollen:
– treedt op als organisator namens de groep.
– zorgt voor het aanmelden van jaarplan, verslagen en presentielijst.
– ziet erop toe dat aan de ICO-criteria wordt voldaan.

IQual

Voor IQual-groepen treedt de KNMT op als facilitator. De themaprogramma’s van IQual zijn geaccrediteerd door het Keurmerkinstituut en worden met 1 extra KRT-punt geregistreerd. Elke groep kiest uit hun midden een contactpersoon, die verantwoordelijk is voor het aanleveren van verslagen en presentielijsten aan de KNMT. De KNMT geeft uw deelname door aan het KRT.

IQdent

De ANT faciliteert IQdent-groepen met studiemateriaal. De facilitator van een IQdent-groep geeft zelf aan het KRT verslagen en presenties op met een facilitator-account.

Training

We helpen u graag op weg. Tijdens de training voor facilitators leert u wat de mogelijkheden zijn voor het zelf organiseren van intercollegiaal overleg (ICO). Ter plekke kunt u een facilitator-account aanmaken en oefenen met het aanmelden van uw eerste programma voor intercollegiaal overleg. Natuurlijk is er ook volop ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met collega’s. U kunt zich aanmelden via e-mail: bureau@krt.nu. De eerstvolgende training is gepland in oktober 2017.

ICO facilitator inlog/ account aanmaken