Een KRT-registratie is vrijwillig

De waarde van een KRT-registratie wordt bepaald door de onafhankelijke wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienormen. Tegelijk is registratie vrijwillig. Binnen de ruimte die door de registratienormen wordt geboden stelt het KRT zich op als een service verlenende organisatie.

Klachten

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van het KRT horen we dat graag van u. Eventuele klachten kunt u richten aan het bureau KRT. Onze eerste inspanning zal erop gericht zijn om uw klacht te verhelpen. Zo nodig wordt uw klacht in behandeling genomen bij een commissie of het bestuur.

In het geval dat u het oneens bent met de reactie op uw klacht kunt u daar bezwaar tegen aantekenen bij het bestuur. De regeling voor bezwaar en beroep staat open voor geregistreerde tandartsen.