Oprichting

De Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is opgericht in 2007 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Verenging van Tandartsen (NVT). Hiermee onderkennen de brancheorganisaties het belang van een onafhankelijk kwaliteitsregister voor de profilering van de tandheelkunde. Inmiddels ontplooit het register zich steeds meer tot een centraal bij- en nascholingsregister voor de mondzorg. Het KRT is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. De statuten zijn op verzoek verkrijgbaar.

Good Governance

Transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor de maatschappelijke rol van het KRT. Bestuurders, commissieleden en personeel werken daarom volgens vastgelegde Good Governance principes. Hier kunt u het KRT aan houden.

Bureau KRT

Tandartsen en opleiders hebben doorgaans contact met de medewerkers van het secretariaat. Zij behandelen dagelijks alle aanvragen voor registratie. Verder ondersteunt het bureau KRT het bestuur en de commissies. Het bureau staat de commissieleden bij met advies en geeft uitvoering aan de normen en reglementen van het KRT.

 • Dhr. C. Versluis (directeur)
 • Mw. A. van der Dussen (helpdesk)
 • Mw. P.N.M. de Jong-Versteeg (helpdesk)
 • Dhr. M.J. Henneken (communicatie)
 • Mw. drs. E.H. Niermeijer (onderzoek)

Bestuur van de organisatie

De stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bewaakt de koers en de financiën van het KRT. Vanuit het bestuur wordt contact onderhouden met stakeholders in de sector. Alle normen en reglementen worden door het bestuur vastgesteld.

 • Dhr. dr. W.J.M. van der Sanden (voorzitter)
 • Dhr. drs. M. Wieberdink
 • Mw. drs A. Valentijn

Registratiecommissie

De Registratiecommissie fungeert als onafhankelijke adviescommissie voor het opstellen van de registratienormen en het bijbehorende registratiereglement. De commissie komt minimaal twee maal per jaar bijeen en bestaat uit tandartsen en een student-lid*.

 • Mw. A. Schipper MSc (voorzitter)
 • Mw. K. ten Kampe MSc
 • Dhr. W. Worms MSc
 • Dhr. dr. G. Stel
 • Mw. M.A.M.M. Kuipers MSc
 • Mw. A. Siner*

Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie fungeert als onafhankelijke adviescommissie voor de kwaliteitscriteria ten behoeve van bij- en nascholing. De commissie komt minimaal twee maal per jaar bijeen en bestaat uit tandartsen en een student-lid*.

 • Mw. drs. G.W.C.J. Remijn
 • Dhr. drs. A.J. van der Dussen
 • Mw. drs. A.M. Kaan
 • Dhr. drs. M.P.J.M. Vogels
 • Mw. drs L. de Wet
 • Dhr. T. Vermaat*

Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een onafhankelijke Raad van Advies. De Raad staat op afstand van de stichting en heeft een beschouwelijke rol. De Raad verstrekt gevraagd en ongevraagd advies als reflectie op de bestuurlijke koers.

 • Dhr. drs. F.C. Raasveldt (voorzitter) (Clustermanager Toegang & CC bij De Geschillencommissie / voormalig directeur opleiding en registratie KNMG)
 • Dhr. drs. A.P.R. Tolmeijer (consultant Denvita/ voormalig bestuurder KNMT)
 • Mw. O. Frauenfelder MSc (voorzitter College Kwaliteitsregister Fysiotherapie KRF / voormalig voorzitter V&VN VS Verpleegkundig Specialisten)
 • Dhr. drs. R.A. Westra (tandheelkundig adviseur / adviserend tandarts / adviseur letselschade)

Beroepscommissie

Tandartsen, die zich niet kunnen vinden in de uitspraak van het KRT, kunnen een afgewezen bezwaar laten toetsen door de Beroepscommissie. Het KRT voorziet hiermee in een zorgvuldige inspraak, die past bij de maatschappelijke rol die het register vervult.

 • Dhr. mr. D.C.J. Frijlink (jurist)
 • Mw. mr. J.A. van Keulen (jurist)
 • Dhr. drs. R.S. Hazebroek (tandarts)
 • Mw. drs. P. Menzel-de Groot (tandarts)

De Beroepscommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris.

 • Mw. mr. drs. I.N. Wildschut (jurist)

 

(* student-leden volgen de master tandheelkunde, zij hebben zitting tot 1 jaar na afstuderen. In de roulatie kan een onderbreking zitten waardoor er tijdelijk geen student-lid is.)