Wat zijn competenties?Competenties van een tandarts

Voor de uitoefening van het beroep tandarts zijn kennis en vaardigheden nodig op verschillende gedragsaspecten, die gerelateerd zijn aan een goede praktijkvoering. Dit noemen we competenties. Het verlenen van goede zorg is meer dan alleen het toepassen van tandheelkundige technieken. Door meerdere competentiegebieden te ontwikkelen, kan de praktijkvoering en zorgverlening in brede zin professioneel ontwikkeld worden.

Welke competentiegebieden zijn er?

De beschrijvingen van de competentiegebieden zijn overgenomen uit het competentie Raamplan tandheelkunde, versie 2020. In de PDF-beschrijving staat een samenvatting. Bekijk het brondocument voor een volledige beschrijving. We onderscheiden de volgende competentiegebieden:

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Organisatie
  • Professionaliteit en kwaliteit

Hoe worden competenties geregistreerd?

Opleiders kunnen bij elke cursus 2 competentiegebieden benoemen waarop de scholing betrekking heeft. Als u een cursus volgt uit de scholingsagenda van het KRT, staan de competenties vermeld in de cursusbeschrijving. Bij individuele activiteiten, die u zelf opgeeft, staat per activiteit vermeld onder welk competentiegebied die vallen. In uw KRT-account ziet u een overzicht van de competentiegebieden die u heeft ontwikkeld.

Wilt u meer weten? Lees de uitgebreide beschrijving competenties.