Norm 2021

Met de introductie van de registratienorm versie 2021 is het onderdeel algemene scholing toegevoegd om deskundigheidsbevordering te verbreden. De norm is om 12 KRT-punten te behalen met algemene scholing.

Wat is algemene scholing?

Algemene scholing is deskundigheidsbevordering die gericht is op de context van de beroepsuitoefening. De activiteit is gericht op het verbeteren van de praktijkvoering in breedste zin des woords en/of op praktische toepassingen in de tandheelkundige zorg. In het scholingsreglement leest u de volledige criteria.

Waarom keuze voor algemene scholing?

Een tandarts is behalve zorgverlener ook praktijkhouder of daarvoor mede verantwoordelijk. Goede communicatie en goede organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg. Vertegenwoordigers van de beroepsgroep vinden het belangrijk dat alle tandartsen een gedeelte van hun tijd besteden aan deskundigheidsbevordering  in de context waarin het beroep wordt uitgeoefend. Ook in andere (medische) beroepsgroepen is deze spreiding gemeengoed.

Cursussen algemene scholing

In de scholingsagenda van het KRT kunt u filteren op ‘algemene scholing’. U ziet dan het actuele cursusaanbod. Voor het onderdeel ‘algemeen’ zijn er doorlopend meer dan 100 klassikale trainingen en 30 e-learnings om uit te kiezen.

Nascholing Tandarts

Intercollegiaal overleg is algemene scholing

Bent u al lid van een iQual-groep? Intercollegiaal overleg (ICO) is, vanwege het brede karakter van de onderwerpen die aan bod komen, aangemerkt als algemene scholing. Overleggroepen komen doorgaans een paar maal per jaar bijeen. Met deelname aan een iQual-groep voltooit u in veel gevallen al het normonderdeel voor algemene scholing.

Intercollegiaal overleg

Andere algemene scholingsactiviteiten

Deskundigheidsbevordering is meer dan het volgen van een cursus. Bijvoorbeeld: het begeleiden van stagiaires, mede opzetten van praktijkcertificering, commissiewerk en vrijwilligerswerk in het buitenland zijn allemaal activiteiten die in aanmerking komen voor KRT-punten in de categorie algemene scholing. U kunt deze zelf opgeven als individuele activiteit. Bekijk de hele lijst.

Individuele Activiteiten

Help, mijn KRT-punten staan in de verkeerde categorie

Ziet u in uw dossier een overschot aan vakinhoudelijke en een tekort aan algemene scholing? Het kan zijn dat in het verleden geregistreerde vakinhoudelijke activiteiten onder de norm versie 2021 beter voldoen aan de definitie van algemene scholing. Mocht u in uw dossier bij de categorie ‘vakinhoudelijk’ activiteiten zien waarvan u meent dat die zich laten classificeren als algemene scholing, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zullen die activiteit dan opnieuw bekijken om te categoriseren.