Tandarts PE-Online AppPE-online App

Een KRT-account is een persoonlijk online-dossier van al uw deskundigheidsbevorderende activiteiten. Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u de PE-online App downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store. Met de app kunt u eenvoudig uw KRT-dossier bijhouden en gevolgde scholing toevoegen. U heeft ook meteen het meest complete tandheelkundige cursusaanbod bij de hand.

Installatie: Nadat u de app heeft gedownload, maakt u eenmalig een koppeling met uw KRT-account. Log nog één keer in op uw account met uw PC (of tablet), ga naar ‘account’ en scrol naar beneden. Klik op ‘apparaat koppelen’. Op het scherm van uw PC verschijnt een QR-code die u met de PE-online app op uw mobiel kunt scannen.

Opgeven scholing

Op een enkele opleider na zijn alle cursusaanbieders in Nederland aangesloten bij het KRT. Als u een cursus volgt uit de KRT-scholingsagenda wordt die automatisch toegevoegd aan uw dossier. Cursussen en congressen die u in het buitenland heeft gevolgd of bij een andere opleider in Nederland, kunt u zelf toevoegen aan uw dossier met een bewijs van deelname en een programma.

Opgeven overige activiteiten

Als u een wetenschappelijk artikel heeft geschreven of een lezing heeft gegeven, dan kunt u dit ook opgeven als deskundigheidsbevorderende activiteit voor uw KRT-registratie. In het menu onder Registratienormen leest u welke individuele activiteiten nog meer in aanmerking komen voor KRT-punten.

Opgeven intercollegiaal overleg

Aan uw KRT-dossier kunt u ook intercollegiaal overleg (ICO) toevoegen. Als u lid bent van een KNMT iQual-groep, dan wordt uw deelname doorgegeven door de KNMT. Als u lid bent van een ANT iQudent-groep of een zelfstandige ICO-groep dan wordt uw deelname opgegeven door de facilitator van uw groep. In het menu onder Registratienormen leest u meer over intercollegiaal overleg en hoe uw facilitator een account kan aanmaken voor het opgeven van ICO.

Opgeven visitatie

Een visitatie kunt u zelf samen met uw collega’s organiseren of u kunt gebruik maken van de diensten van erkende aanbieders van visitatieprogramma’s. De KNMT-praktijkvisitatie en iQual-visitatie worden door de KNMT opgegeven. De ANT-visitatie wordt door de ANT opgegeven. Als u zelfstandig uw visitatie organiseert of als u bent gevisiteerd door uw wetenschappelijke vereniging dan kunt u dit zelf opgeven via uw KRT-account. In het menu onder Registratienormen leest u meer over visitatie en de criteria om dit zelfstandig te organiseren.

Opgeven patiëntenenquête

Een patiëntenenquête kunt u zelf organiseren of u kunt gebruik maken van een erkende aanbieder. Erkende aanbieders geven een enquêtebewijs uit dat u zelf kunt opgeven bij het KRT. Als u zelf een enquête organiseert kunt u daarvan opgave doen aan het KRT. In het menu onder Registratienormen leest u meer over patiëntenenquête en de criteria om dit zelfstandig te organiseren.

Certificaat

Vanuit uw KRT-account kunt u een certificaat aanmaken van uw KRT-registratie. Het certificaat wordt voorzien van datum van aanmaak en het vermeldt uw registratieperiode. Hiermee heeft u een actueel registratiebewijs. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor het contract met zorgverzekeraars of om in uw praktijk te tonen. In de Handleiding staat een uitleg.

Exporteren scholingsdossier

Een aantal wetenschappelijke verenigingen accepteert een gevalideerde uitdraai van uw KRT-dossier voor de erkenning van uw differentiatie. Vanuit uw KRT-dossier kunt u een gevalideerde overzicht van uw deskundigheidsbevorderende activiteiten in PDF-format exporteren. Daarbij kunt u zelf de periode aangeven waarover u een overzicht wenst. Behalve een samengesteld overzicht, kunt u ook uw gehele dossier inclusief deelnamebewijzen en andere bijlagen downloaden. In de Handleiding staat een uitleg.

Inzage geven in scholingsdossier

In plaats van het exporteren van een gevalideerde overzicht in PDF-format kunt u ook aan derden inzage verlenen in uw dossier. U kunt inzage geven aan organisaties en aan individuele personen. Deze opties zijn bedoeld om bijvoorbeeld uw werkgever, opdrachtgever of wetenschappelijke vereniging te informeren over de scholing die u heeft gevolgd. Op de pagina ‘Inzage‘ leest u meer.

Persoonlijke gegevens

In uw KRT-account beheert u zelf uw persoonlijke gegevens. Gemarkeerde velden zijn openbaar. Dit zijn uw naam en praktijkgegevens. Een specialisatie of differentiatie wordt vermeld op basis van opgave door de betreffende wetenschappelijke vereniging.

Opties

U kunt ervoor kiezen om de recente door u gevolgde scholing openbaar te maken. Als u deze optie activeert worden de vijf meest recente activiteiten in het openbare register getoond. U kunt ook openbaar maken dat u nog nieuwe patiënten aanneemt. Vanuit uw eigen praktijkwebsite kunt u desgewenst een directe koppeling maken naar uw vermelding in het KRT-register.