Tandarts KRT scholingsagenda

Online-dossier

Een KRT-account is een persoonlijk online-dossier van al uw deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Opgeven scholing

Op een enkele opleider na, zijn alle cursusaanbieders in Nederland aangesloten bij het KRT. Als u een cursus volgt uit de KRT-scholingsagenda wordt die automatisch toegevoegd aan uw dossier. Dat zijn klassikale scholing, webinars, e-learnings en vaak ook intercollegiaal overleg (ICO). Dit laatste wordt toegevoegd door de facilitator uit uw ICO-groep.

Opgeven individuele activiteiten

Andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kunt u zelf toevoegen aan uw dossier. We noemen dit individuele activiteiten. Het zijn bijvoorbeeld congressen die u in het buitenland volgt of een hands-on avond samen met collega’s. Maar het zijn ook reflectie-activiteiten zoals visitatie en patiëntenenquête. In uw KRT-account kiest u voor ‘toevoegen activiteit’. Daar staat wat u kunt opgeven en welke informatie u daarvoor nodig heeft.

Certificaat

Vanuit uw KRT-account kunt u een certificaat aanmaken van uw KRT-registratie. Het certificaat wordt voorzien van datum van aanmaak en het vermeldt uw registratieperiode. Hiermee heeft u een actueel registratiebewijs. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor het contract met zorgverzekeraars of om in uw praktijk te tonen. In de Handleiding staat een uitleg.

Exporteren scholingsdossier

Een aantal wetenschappelijke verenigingen accepteert een gevalideerde uitdraai van uw KRT-dossier voor de erkenning van uw differentiatie. Vanuit uw KRT-dossier kunt u een gevalideerde overzicht van uw deskundigheidsbevorderende activiteiten in PDF-format exporteren. Daarbij kunt u zelf de periode aangeven waarover u een overzicht wenst. In de Handleiding staat een uitleg.

Inzage in scholingsdossier

In plaats van het exporteren van een gevalideerde overzicht in PDF-format kunt u ook aan derden inzage verlenen in uw dossier. U geeft daarvoor het mailadres op van de persoon die u inzage verleent met opgave van een datum tot wanneer inzage mogelijk is. Deze optie is bedoeld om bijvoorbeeld uw werkgever of opdrachtgever te informeren over de scholing die u heeft gevolgd. In de Handleiding staat een uitleg.

Persoonlijke gegevens

In uw KRT-account beheert u zelf uw persoonlijke gegevens. Gemarkeerde velden zijn openbaar. Dit zijn uw naam en praktijkgegevens. Een specialisatie of differentiatie wordt vermeld op basis van opgave door de betreffende wetenschappelijke vereniging.

Opties

U kunt ervoor kiezen om de recente door u gevolgde scholing openbaar te maken. Als u deze optie activeert worden de vijf meest recente activiteiten in het openbare register getoond. U kunt ook openbaar maken dat u nog nieuwe patiënten aanneemt. Vanuit uw eigen praktijkwebsite kunt u desgewenst een directe koppeling maken naar uw vermelding in het KRT-register.