tandarts inzageMet een KRT-account heeft u een online portfolio voor permanente educatie. Het is mogelijk om een persoon of een organisatie inzage te geven in uw portfolio. U geeft daarmee een overzicht van de deskundigheidsbevorderende activiteiten die u in uw registratieperiode heeft ondernomen met vermelding van het toegekende aantal scholingspunten. In uw KRT-account kunt u zelf instellen aan wie u inzage verleent en voor welke periode.

Inzage voor organisaties

U kunt aan één of meerdere organisaties inzage verlenen, bijvoorbeeld uw werkgever/opdrachtgever en de vereniging van gedifferentieerde tandartsen waar u bij bent aangesloten. Deze organisaties hebben een eigen account waarmee zij een overzicht hebben van alle tandartsen die aan hen inzage hebben verleend. Als uw organisatie niet bekend is bij het KRT, kunt u hen vragen om een account aan te maken.

Inzage voor personen

Deze optie is bedoeld om tijdelijk inzage te verlenen aan één persoon. Dat kan praktisch zijn als u bijvoorbeeld uw portfolio wilt delen met een collega. Hij of zij ontvangt dan via e-mail een link om een overzicht van uw laatste registratieperiode te downloaden. U kunt aan zoveel personen inzage verlenen als u wenst. U kunt daarbij zelf een einddatum instellen.

Inzage in alle activiteiten

Het verlenen van inzage aan personen of organisaties is altijd gekoppeld aan uw registratieperiode. Als u een overzicht wilt verstrekken van een zelf te bepalen periode, kunt u in uw KRT-account een PDF aanmaken en downloaden om te delen.

Account voor organisaties

Tandartsen kunnen alleen inzage geven aan geregistreerde organisaties. Organisaties kunnen een account aanmaken bij het KRT. Met dit account krijgt de organisatie inzicht in de status van de registratie van de daar werkzame tandartsen. De organisatie kan van elke tandarts een overzicht downloaden van gevolgde deskundigheidsbevorderende activiteiten. Download de handleiding.

Tarief

Het tarief is zo opgebouwd dat praktijken die meer gebruik maken van de geboden faciliteiten, meer betalen dan praktijken die daar minder gebruik van maken. Er is een basistarief voor het account met daarbovenop een tarief per tandarts die inzage verleent. Het aantal inzages wordt gerekend over het jaargemiddelde. Facturatie is per kalenderjaar. Bedragen zijn exclusief btw.

  • Tarief per account: € 99,95 per jaar
  • Tarief per inzage: € 13,- per jaar

 

Inlog organisaties / account aanmaken