patientenenquete tandartsen KRT

Wat is een patiëntenenquête?

Het doel van het KRT is dat ervaringen van patiënten met de geleverde zorg worden geïnventariseerd. De genoemde vorm is een patiëntenenquête, hetgeen zoveel betekent als het bevragen van de patiënt. De wijze, waarop de enquête wordt gehouden, is vormvrij zolang de onderwerpen uit de criteria aan bod komen en het aantal geïnventariseerde patiëntervaringen groter is dan 50.

Waarom een enquête?

Het systematisch inventariseren van patiëntervaringen over de wijze waarop de behandeling wordt ervaren, geeft waardevolle informatie om het tandheelkundig handelen te kunnen verbeteren.

Hoe vaak is een enquête nodig?

In de Registratienorm versie 2012 is het houden van een patiëntenenquête een vast onderdeel. Het houden van één patiëntenenquête per registratieperiode is voldoende.

KRT-punten

Elke gehouden patiëntenenquête wordt (per 1-10-17) met 8 KRT-punten als individuele algemene activiteit geregistreerd. Tandartsen die nog onder de oude registratienorm versie 2007 zijn geregistreerd, hoeven geen patiëntenenquête te houden, maar worden op deze manier ook gestimuleerd om dit te doen.

Hoe registreer ik een enquête?

U kunt uw enquête opgeven via uw KRT-account. Daarvoor heeft u een vragenlijst nodig en een rapportage. Bij de rapportage kunt u volstaan met het opgeven van de inhoudsopgave en het aantal responses. Als u een patiëntenenquête heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan heeft u daarvoor een bewijs van enquête ontvangen. In dat geval kunt u volstaan met het uploaden van het bewijs van enquête van uw aanbieder.

Informatiesheet

Het KRT geeft een informatieblad uit met een samenvatting van de criteria en voorbeelden van vragen om zelf een enquête mee op te zetten.

Erkende patiëntenenquêtes

De volgende enquêteproducten zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Door gebruik te maken van een erkende aanbieder weet u zeker dat uw patiëntenenquête voldoet voor registratie. De aanbieder verstrekt een bewijs van enquête dat u kunt opgeven via uw KRT-account.

April 2016: De erkende aanbieder Steda Research heeft haar enquête product Tandarts 2020 teruggetrokken van de markt. In een aantal communicatie-uitingen wordt dit product nog wel genoemd.

Bent u aanbieder van een enquêteproduct?

Aanbieders van enquêteproducten kunnen erkenning aanvragen via het bureau KRT.