patientenenquete tandartsen KRT

Wat is een patiëntenenquête?

Het doel van het KRT is dat tandartsen kunnen leren van de ervaringen van patiënten met de geleverde zorg. De genoemde vorm ‘patiëntenenquête’, betekent zoveel als het bevragen van de patiënt. De wijze waarop ervaringen bij patiënten worden gemeten is vormvrij zolang de onderwerpen uit de criteria aan bod komen, het aantal geïnventariseerde ervaringen groter is dan 50 en de tandarts zelf reflecteert op de uitkomsten.

Wat is de norm?

Onder de Registratienorm versie 2021 is de patiëntenenquête een vorm van reflectie waar 12 punten aan toegekend worden. Er zijn 24 punten of meer nodig onder reflectie, die kunnen ook ingevuld worden met visitatie. U heeft de vrijheid om ook tweemaal (of vaker) een patiëntenenquête te doen. Onder de Registratienorm versie 2012 is één meting per registratieperiode het minimum.

Hoe registreer ik een enquête?

Als u een patiëntenenquête heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan ontvangt u van uw aanbieder een bewijs van enquête. Dat bewijs kunt opgeven via uw KRT-account. Als u zelf een meting heeft gehouden, kunt u de rapportage uploaden. In het voorlichtingsdocument leest u welke gegevens uit de rapportage minimaal nodig zijn.

Informatiesheet

Het KRT geeft een voorlichtingsdocument uit met een samenvatting van de meest recente criteria versie 2019 en voorbeelden van vragen om zelf patiëntervaringen te meten.

Erkende patiëntenenquêtes

De volgende enquêteproducten zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Door gebruik te maken van een erkende aanbieder weet u zeker dat uw patiëntenenquête voldoet voor registratie. De aanbieder verstrekt een bewijs van enquête dat u kunt opgeven via uw KRT-account.

Bent u aanbieder van een enquêteproduct?

Aanbieders van enquêteproducten kunnen erkenning aanvragen via het bureau KRT.