patientenenquete tandartsen KRT

Het houden van een patiëntenenquête en daarop reflecteren is 12 KRT-punten voor het normonderdeel reflectie. Lees meer op de pagina: reflectie.

Patiëntenenquête

Een ‘patiëntenenquête’ is een veelgebruikte vorm voor het meten van patiëntervaringen. De norm laat de wijze waarop ervaringen bij patiënten worden gemeten vrij, zolang:

  • de onderwerpen uit de criteria aan bod komen,
  • er meer dan 50 patiënt ervaringen zijn geïnventariseerd,
  • de tandarts zelf reflecteert op de uitkomsten.

Zelf doen of uitbesteden?

Een patiëntenenquête kunt u zelf organiseren. Stel daarvoor een vragenlijst op die de onderwerpen uit de KRT criteria afdekken. De enquête kunt u uitzetten zoals u dat zelf wilt. Bijvoorbeeld: een lijst / iPad in de wachtkamer, patiënten bevragen na een behandeling, of mailen. Vooraf noteert u uw verwachting, na een respons van 50 stelt u een verslag op en reflecteert u op uw verwachting vooraf in relatie tot de meting. In plaats van zelf meten, kunt u ook een patiëntenenquête afnemen bij een erkende aanbieder. In de bijlage van het scholingsreglement leest u de criteria.

Patiëntenenquête registreren

Als u een patiëntenenquête heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan ontvangt u van uw aanbieder een bewijs van enquête. Dat bewijs kunt opgeven via uw KRT-account. Als u zelf een meting heeft gehouden, kunt u de rapportage uploaden. In het scholingsreglement leest u welke gegevens uit de rapportage minimaal nodig zijn.
Per geregistreerde patiëntenenquête worden 12 KRT-punten toegevoegd aan uw dossier.

Erkende aanbieders

De volgende patiëntenenquêtes zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Door gebruik te maken van een erkende aanbieder weet u zeker dat uw patiëntenenquête voldoet aan het normonderdeel reflectie.

Erkenning aanvragen

Bent u aanbieder van visitatie diensten en wilt u erkenning voor uw product? Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Facilitator.