patientenenquete tandartsen KRT

Het houden van een patiëntenenquête en daarop reflecteren is 12 KRT-punten voor het normonderdeel reflectie. Lees meer op de pagina: reflectie.

Patiëntenenquête

Een ‘patiëntenenquête’ is een veelgebruikte vorm voor het meten van patiëntervaringen. De norm laat de wijze waarop ervaringen bij patiënten worden gemeten vrij, zolang:

  • de onderwerpen uit de criteria aan bod komen,
  • er meer dan 50 patiënt ervaringen zijn geïnventariseerd,
  • de tandarts zelf reflecteert op de uitkomsten.

Zelf doen of uitbesteden?

Het KRT geeft een voorlichtingsdocument uit met een samenvatting van de meest recente criteria en voorbeelden van vragen om zelf patiëntervaringen te meten. In plaats van zelf meten, kunt u ook een patiëntenenquête afnemen bij een erkende aanbieder.

Patiëntenenquête registreren

Als u een patiëntenenquête heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan ontvangt u van uw aanbieder een bewijs van enquête. Dat bewijs kunt opgeven via uw KRT-account. Als u zelf een meting heeft gehouden, kunt u de rapportage uploaden. In het voorlichtingsdocument leest u welke gegevens uit de rapportage minimaal nodig zijn.
Per geregistreerde patiëntenenquête worden 12 KRT-punten toegevoegd aan uw dossier.

Erkende aanbieders

De volgende patiëntenenquêtes zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Door gebruik te maken van een erkende aanbieder weet u zeker dat uw patiëntenenquête voldoet aan het normonderdeel reflectie.

Erkenning aanvragen

Bent u aanbieder van patiëntenenquêtes en wilt u erkenning voor uw product? Download het aanvraagformulier en neem contact op met Bureau KRT, dan informeren we u over de procedure.