Facilitator voor professionalisering

Een facilitator helpt tandartsen om te professionaliseren. Niet met een cursus of training zoals een opleider dat doet, maar met een interactieve activiteit. De organisator die dat mogelijk maakt noemen we facilitator. Voor de registratie daarvan is het facilitator account. Die is op maat gemaakt voor de opgave van de volgende vormen van professionalisering:

  • Intercollegiaal Overleg*
  • Intercollegiale Casuïstiek
  • Patiëntenenquête*
  • Visitatie*
  • Visiteur*
  • Erkende stagebegeleiding*
  • Coaching

Het aanmelden van Intercollegiaal Overleg, Erkende stagebegeleiding én Visitatie georganiseerd door verenigingen van differentiaties is gratis. In alle andere gevallen gelden dezelfde tarieven als voor opleiders.

Gratis facilitator account aanmaken Inlog facilitator

 

Erkende aanbieders

Facilitators die zich richten op patiëntenenquête, visitatie, visiteur en stagebegeleiding (*) worden vooraf door het KRT erkend. De diensten van deze facilitators worden doorgaans als product aangeboden. De ervaring heeft ons geleerd dat met een erkenningstraject vooraf alle onderdelen van die dienstverlening beter aan de criteria getoetst kunnen worden.

Vooraf erkende aanbieders worden vermeld op de informatiepagina voor tandartsen over de registratienorm. Activiteiten die met het facilitator account worden opgegeven worden vermeld in de KRT-scholingsagenda. Download het aanvraagformulier en neem contact op met Bureau KRT, dan informeren we u over de procedure.

Aanvraagformulier erkenning

 

Criteria

De criteria voor de verschillende activiteiten staan in de bijlage van het scholingsreglement. Bij het aanmelden van een professionaliseringsactiviteit wordt om informatie gevraagd, waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan. Hieronder staat samengevat welke informatie per type activiteit nodig is.

Intercollegiaal Overleg
Jaarplan met gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur en onderwerpen

Intercollegiale Casuïstiek
Beschrijving werkwijze organisatie, voorbeeld casus, beschrijving bespreking, opgave gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur

Patiëntenenquête
Beschrijving werkwijze, vragenlijst, voorbeeld rapportage incl. reflectie en plan van aanpak, voorbeeld deelnamebewijs, werkwijze meten tijdsbesteding behandelaar

Visitatie
Beschrijving werkwijze, vragenlijst, voorbeeld rapportage, voorbeeld deelnamebewijs, werkwijze meten tijdsbesteding gevisiteerde

Visiteur
Beschrijving werkwijze methodische aanpak, werkwijze meten tijdsbesteding visiteur

Erkende stagebegeleiding
Beschrijving werkwijze accreditatie opleidingspraktijk en reflectie door stagebegeleider, voorbeeld deelnamebewijs, beschrijving meetmethode tijdsbesteding

Coaching
Beschrijving werkwijze incl. doel, bewijs erkende coach (NOBCO (EQA, EIA), ICF, LVSC, Noloc, StiR), werkwijze meten tijdsbesteding

 

Gebruik PE-online

Het gebruik van een facilitator account is de eerste keer even wennen. Voor het gebruik van de module professionalisering hebben we een instructie geschreven. Deze vind je op de download pagina.

Downloads