Visitatie van uw praktijkGevisiteerd worden is 24 KRT-punten voor het normonderdeel reflectie. Optreden als visiteur is 12 KRT-punten. Lees meer op de pagina: reflectie.

Gevisiteerd worden

Visitatie is een bezoek van twee collega-tandartsen aan uw praktijk. Fysiek en/of online via video call. U ontvangt op gelijkwaardig niveau waardevolle vakinhoudelijke feedback op onderwerpen die voor uzelf vanzelfsprekend zijn. Zo reflecteert u op de uitoefening van uw beroep. Visitatie is een collegiaal advies over klinische aspecten en praktijkvoering. (24 KRT-punten)

Optreden als visiteur

Als u niet in de gelegenheid bent om gevisiteerd te worden, kunt u een collega bezoeken als visiteur. Aan de hand van lijst met onderwerpen en vragen geeft u collegiaal feedback op de beroepsbeoefening door uw collega. U kunt zelf samen met collega’s visitatie organiseren en kunt zich als visiteur aansluiten bij een aanbieder van erkende visitatiediensten. U wordt dan getraind in het afnemen van visitaties. (12 KRT-punten)

Zelf doen of uitbesteden?

Het KRT geeft een voorlichtingsdocument uit met een samenvatting van de criteria en voorbeelden om zelf een vragenlijst voor visitatie op te zetten. In plaats van zelf een visitatie organiseren kunt u ook gebruik maken van een erkende aanbieder.

Het KRT geeft een voorlichtingsdocument uit met een samenvatting van de criteria en voorbeelden om zelf een vragenlijst op te zetten.

Visitatie registreren

Als u uw visitatie heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan wordt uw deelname door de aanbieder aan het KRT doorgegeven; zowel de gevisiteerde als de visiteurs. In dat geval hoeft u zelf niets bij het KRT aan te leveren.

Van een aantal wetenschappelijke verenigingen zijn de visitatiemodellen bij het KRT bekend. In dat geval ontvangt u als gevisiteerde en als visiteur een bevestigingsbrief van uw consilium, die u kunt uploaden via uw KRT-account.

Als u zelf een visitatie heeft georganiseerd of bent opgetreden als visiteur, dan geeft u dat ook zelf op via uw KRT-account. Daarbij heeft u de vragenlijst nodig die bij de visitatie is gebruikt en een rapportage. In de rapportage worden de gevisiteerde en twee visiteurs met naam en BIG-nummer vermeld.

Erkende visitatiediensten

De volgende diensten zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Erkende aanbieders hebben het voordeel dat ze met getrainde visiteurs werken. die bij veel praktijken over de vloer komen. De aanbieder geeft uw deelname op bij het KRT.

  • KNMT visitatie  (visitatie@knmt.nl / tel: 030-6076310)
  • TopMondzorg / Dental Clinics visitatie  (informeer intern naar de mogelijkheden)
  • MondzorgPlus (informeer intern naar de mogelijkheden)

Wetenschappelijke verenigingen

De visitatiemodellen van de onderstaande verenigingen zijn eveneens door het KRT bestudeerd en voldoen aan de criteria. Uw consilium verstrekt een bevestigingsbrief van uw visitatie die u zelf kunt opgeven via uw KRT-account:

  • NVvO (Orthodontisten)
  • NVvK (Kindertandartsen)
  • NVvE / TEN (Endodontologie)
  • NVOI (Implantologie)
  • NVvP (Parodontologie)
  • NVTS (Tandheelkundige slaapgeneeskunde)

Erkenning aanvragen

Bent u aanbieder van visitatie diensten en wilt u erkenning voor uw product? Download het aanvraagformulier en neem contact op met Bureau KRT, dan informeren we u over de procedure.