Wat is visitatie?Visitatie van uw praktijk

Visitatie is een bezoek van twee collega-tandartsen aan uw praktijk, waarbij u collegiaal advies krijgt over klinische aspecten en praktijkvoering. U ontvangt op gelijkwaardig niveau waardevolle vakinhoudelijke feedback op onderwerpen die voor uzelf vanzelfsprekend zijn. Zo reflecteert u op de uitoefening van uw beroep.

Wat is de norm?

Onder de Registratienorm versie 2021 is de visitatie een vorm van reflectie. De gevisiteerde ontvangt 24 punten, elke visiteur ontvangt 12 punten. Er zijn 24 punten of meer nodig onder reflectie. Als het voor u lastig of onmogelijk is om gevisiteerd te worden, kunt u ook aan de norm voor reflectie voldoen door tweemaal (of vaker) op te treden als visiteur. Reflectie kan ook ingevuld worden met patiëntenenquête. Onder de Registratienorm versie 2012 is één keer gevisiteerd worden per registratieperiode het minimum.

Hoe registreer ik visitatie?

Als u uw visitatie heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan wordt uw deelname door de aanbieder aan het KRT doorgegeven; zowel de gevisiteerde als de visiteurs. In dat geval hoeft u zelf niets bij het KRT aan te leveren.

Van een aantal wetenschappelijke verenigingen zijn de visitatiemodellen bij het KRT bekend. In dat geval ontvangt u als gevisiteerde en als visiteur een bevestigingsbrief van uw consilium, die u kunt uploaden via uw KRT-account.

Als u zelf een visitatie heeft georganiseerd of bent opgetreden als visiteur, dan geeft u dat ook zelf op via uw KRT-account. Daarbij heeft u de vragenlijst nodig die bij de visitatie is gebruikt en een rapportage. In de rapportage worden de gevisiteerde en twee visiteurs met naam en BIG-nummer vermeld.

Informatiesheet

Het KRT geeft een voorlichtingsdocument uit met een samenvatting van de criteria en voorbeelden om zelf een vragenlijst op te zetten.

Erkende visitatiediensten

De volgende diensten zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Erkende aanbieders hebben het voordeel dat ze met professionele visiteurs werken die getraind zijn in het op maat verstrekken van collegiaal advies. Daarbij profiteert u van de brede kennis van de professionele visiteur doordat hij of zij bij veel praktijken over de vloer komt. De aanbieder geeft uw deelname op bij het KRT.

  • KNMT visitatie  (visitatie@knmt.nl / tel: 030-6076310)
  • TopMondzorg / Dental Clinics visitatie  (informeer intern naar de mogelijkheden)
  • MondzorgPlus (informeer intern naar de mogelijkheden)

Wetenschappelijke verenigingen

De visitatiemodellen van de onderstaande verenigingen zijn eveneens door het KRT bestudeerd en voldoen aan de criteria. Uw consilium verstrekt een bevestigingsbrief van uw visitatie die u zelf kunt opgeven via uw KRT-account:
• NVvO (Orthodontisten)
• NVvK (Kindertandartsen)
• NVvE / TEN (Endodontologie)
• NVOI (Implantologie)
• NVvP (Parodontologie)

Bent u aanbieder van een visitatieproduct?

Aanbieders van georganiseerde visitatiediensten kunnen erkenning aanvragen via het bureau KRT.