Wat is visitatie?Visitatie van uw praktijk

Visitatie is een bezoek van twee collega-tandartsen aan uw praktijk, waarbij u collegiaal advies krijgt over de praktijkvoering en zorgverlening.

Waarom is visitatie nodig?

Door visitatie van collega-tandartsen ontvangt u op gelijkwaardig niveau waardevolle, vakinhoudelijke feedback op de praktijkvoering en zorgverlening, die voor uzelf vanzelfsprekend is.

Hoe vaak is visitatie nodig?

In de Registratienorm versie 2012 is visitatie een vast onderdeel. Eén keer per registratieperiode gevisiteerd worden is voldoende.

KRT-punten

Elke visitatie (gevisiteerd worden) wordt (per 1-10-17) met 12 KRT-punten als individuele algemene activiteit geregistreerd. Per afgenomen visitatie (optreden als visiteur) worden 6 KRT-punten geregistreerd.

Hoe registreer ik visitatie?

Dit kan gemakkelijk via uw KRT-account. Daarvoor heeft u de vragenlijst nodig die bij uw visitatie is gebruikt en een rapportage. Bij de rapportage kunt u volstaan met het opgeven van de inhoudsopgave met vermelding van de twee visiteurs. Als u uw visitatie heeft laten uitvoeren door een erkende aanbieder dan wordt uw deelname door de aanbieder aan het KRT doorgegeven. In dat geval hoeft u zelf niets bij het KRT aan te leveren. Van een aantal wetenschappelijke verenigingen zijn de visitatiemodellen bij het KRT bekend. In dat geval ontvangt u een bevestigingsbrief van uw consilium, die u kunt uploaden via uw KRT-account.

Criteria en informatie

Het KRT geeft een informatieblad uit met een samenvatting van de criteria en voorbeelden om zelf een vragenlijst op te zetten.

Erkende visitatiediensten

De volgende diensten zijn vooraf door het KRT getoetst en voldoen aan de criteria. Erkende aanbieders hebben het voordeel dat ze met professionele visiteurs werken die getraind zijn in het op maat verstrekken van collegiaal advies. Daarbij profiteert u van de brede kennis van de professionele visiteur doordat hij of zij bij veel praktijken over de vloer komt. De aanbieder geeft uw deelname op bij het KRT.

Visitatie producten die opgezet zijn volgens de oude criteria en afgenomen zijn voor 1 maart 2019, kunnen het hele jaar 2019 nog opgegeven worden.

Wetenschappelijke verenigingen

De visitatiemodellen van de onderstaande verenigingen zijn eveneens door het KRT bestudeerd en voldoen aan de criteria. Uw consilium verstrekt een bevestigingsbrief van uw visitatie die u zelf kunt opgeven via uw KRT-account:
• NVvO (Orthodontisten)
• NVvK (Kindertandartsen)
• NVvE / TEN (Endodontologie)
• NVOI (Implantologie)
• NVvP (Parodontologie)

Bent u aanbieder van een visitatieproduct?

Aanbieders van georganiseerde visitatiediensten kunnen erkenning aanvragen via het bureau KRT.