Wat registreert het KRT?

Met een KRT-registratie toont u uw gevolgde bij- en nascholing. Dit wordt voor u bijgehouden in een persoonlijk dossier waartoe u alleen toegang heeft met een inlog. U kunt daarbij ook intercollegiaal overleg en uw visitatie opgeven, de scholing die u in het buitenland volgt, en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Wat is het voordeel van KRT-registratie?

• Patiënten zien dat u actief uw vak bijhoudt.
• Collega’s zien dat u een bekwame (doorverwijs)partner bent.
• U bouwt een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing.
• U blijft gestimuleerd om in uw deskundigheid te investeren.

Direct inschrijven