Beschrijving cursus


Tandartsen zijn bij signalen van mishandeling en geweld verplicht gebruik te maken van de meldcode, hoewel een melding doen niet altijd verplicht is. In 2018 is de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld uitgebreid met een afwegingskader.  Dit helpt tandartsen met het maken van een beslissing om wel of niet te melden. Maar stel je eens voor dat je bij een patiënt echt vermoedens hebt van geweld en/of mishandeling. Hoe ga je daar in de praktijk als team mee om; hoe maak je dat bespreekbaar? 

Praktijksituatie

Aan de hand van een casus kijk je mee over de schouder van een professional en wordt je uitgenodigd om mee te denken. Mogelijke ideeën worden getoetst, zodat meteen zichtbaar wordt wat het effect is. Wat helpt als professional om verschil te kunnen maken? Hoe kan de verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld je hierbij ondersteunen? 
‘Kijk mee over de schouder van tandarts Ella die op zorgwekkende signalen stuit bij haar patiëntjes, de 2 kinderen van mevrouw Navis...’


Docenten / Sprekers
Wilde Kastanje Training & Opleiding is gespecialiseerd in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de trainingen staat de gespreksvoering en samenwerking centraal. De theoretische kaders zoals de verbeterde meldcode van KNMT worden op levendige wijze door de training verweven. Tijdens de training krijgen de deelnemers een aantal concrete handvatten met betrekking tot gespreksvoering met patiënten.


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus