Beschrijving cursus


In de moderne orale implantologie, zoals in de orthopedie, is ons doel om de vorm en functie van het verloren gegane bot te herstellen, zodat we onze patiënten precies hetzelfde weefsel kunnen teruggeven, een gezond botweefsel dat kan remodelleren en zich kan aanpassen aan de occlusale krachten. Alleen het lichaam zelf kan dit botweefsel regenereren, dus vooral in de esthetische zone moeten we met deze natuurlijke genezing werken en deze ‘opwaarderen’ voor een optimaal resultaat op lange termijn.

Een nieuwe generatie van nieuwe alloplastische materialen kan een gecontroleerde actie en reactie van het botweefsel uitlokken, terwijl het een gecontroleerde chemische afbraak en resorptie vertoont, met een ultieme vervanging door nieuw bot. Als botregeneratie het doel is van onze behandeling, moet een volledig resorbeerbaar materiaal worden gebruikt zodat het nieuw gevormde bot identiek is aan het verloren gegane botweefsel en er op de lange termijn geen residueel transplantaat aanwezig is.

Nieuwe synthetische bio-materialen zijn ontworpen om niet alleen osteoconductief, maar ook osteoinductief te zijn. Medisch onderzoek kan ons leren hoe we functioneel bot kunnen ontwikkelen in de Tandheelkunde en Implantologie, we kunnen leren en de rol van het periosteum, het belang van angiogenese en biomechanica te begrijpen, zodat we deze kennis naar klinische toepassingen kunnen vertalen ten behoeve van onze patiënten.

 

Het doel van deze cursus is om deze concepten en ontwikkelingen te bespreken en om nieuwe, minimaal invasieve protocollen ten behoeve van de regeneratie van het botweefsel te optimaliseren.

 

Leerdoelen:

Het belang van bot als basis voor succesvolle implantaat restauraties begrijpen.

Zich bewust zijn van de verschillende soorten bottransplantatie materialen en de moderne technieken die beschikbaar zijn voor alveolaire botopbouw in de dagelijkse klinische praktijk.

Om de samenstelling van nieuwe synthetische botopbouw materialen te begrijpen.

Het bespreken van de sleutelrol van de botkwaliteit voor de stabiliteit en functie van tandheelkundige implantaten op lange termijn.

Het belang van Histologie en Histomorfometrie in de evaluatie van onderzoeken met betrekking tot  bot-kwaliteit.


 


Docenten / Sprekers
Prof. Dr. Peter JM Fairbairn


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus