Beschrijving cursus


Om de kwaliteit van en de consensus onder tandheelkundig behandelaars van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen te verbeteren, is door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) een theoretisch examen ontwikkeld voor accreditatie als “ Erkend tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS”. In deze cursus wordt de theoretische stof voor dit examen besproken. Er wordt verder ondersteuning gegeven in de vastlegging van de eisen van de praktische ervaring die basisvoorwaarden zijn voor deze NVTS accreditatie. U krijgt van ons, binnen de cursusprijs, het leerboek “Slaap & Slaapstoornissen” van Johan Verbraecken et al. Aangeraden wordt om deze literatuur vooraf vast te bestuderen.


Docenten / Sprekers
mw. drs. J. Baggen, tandarts-gnatholoog
mw. drs. M.J.M. Wetselaar, tandarts-gnatholoog
beiden tevens geaccrediteerd tandarts-slaapgeneeskundige, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus