Beschrijving cursus


In 22 lesuren -4 dagdelen- wordt door een specialist ouderengeneeskunde en een mka-chirurg gedoceerd over afwijkingen in de mond bij ouderen, die de algemene (on)gezondheid en kwaliteit van leven in negatieve zin beïnvloeden/versterken en welke acties het leven van de oude patiënt comfortabel houden. 

Palliatieve zorg en (mond)zorg ouderen

Dr. Gert Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, richt zich hier op de oorzaken en gevolgen van afwijkingen en stoornissen in de mondholte,  de definitie van palliatieve zorg, het behandelen van oncologische wonden en moeilijk te behandelen pijn in de palliatieve fase.

Patiënten blijven langer in leven, en ook langer thuis wonen en zijn, met aandoeningen als hart- en vaatziekten, oncologische en andere chronische ziekten, ook langer 'palliatief'. Welk handelen wordt gewenst en hoe reëel zijn de verwachtingen. Aandacht voor de mond, want ook de mondgezondheid en daarmee de algemene gezondheid worden op verschillende manieren bedreigd en is een levensloopbestendig gebit en de rol van een mondzorgplan relevant.

Leerdoelen: hoe de noodzakelijke afwegingen betreffende vaak ingewikkelde palliatief-gerichte problemen kunnen worden gemaakt/het markeringspunt wordt vastgesteld en hoe deze aan de orde te stellen bij de patiënt/familie.

De mka-chirurg drs. F. Hinderks richt zich ook op het behandelen door de tandarts en mondhygiënist van ouderen, vaak tot in het palliatieve en terminale stadium en hoe het  markeringspunt wordt vastgesteld, waarop behandeling niet langer primair is gericht op verlenging van het leven, maar dat zo comfortabel mogelijk te houden.

Orale pathologie, diagnosticeren van afwijkingen in de mond, systemische aandoeningen en herkennen van bijwerkingen van medicijnen vormen het hoofdbestanddeel van zijn met veel casuïstiek omgeven colleges. 

Versterken van de kennis en toepassingsvaardigheid van de röntgendiagnostiek, die met de toepassing van OPG-CBCT substantieel is verbreed, vormt een ander leerdoel. Naast instructie over bediening en stralings-beveiliging wordt aan de hand van specifiek fotomateriaal de indicering en interpretatie ervan uiteen gezet.          

 

 

 


Docenten / Sprekers
Dr. Gert Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde
F. Hinderks, MKA chirurg


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus