Beschrijving cursus


Hoger Praktijkmanager in Zorg en Welzijn

Deze geaccrediteerde opleiding is speciaal ontwikkeld voor managers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken, zoals Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.
U leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van overheid, verzekeraars en eigenaar(s).

Doel en doelgroep

Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief plaatsen.
Voor (aankomend)Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: De Praktijk beoefening in de gemeente

Ontwikkelingen Zorg en artsenpraktijk

 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg, wetgeving, IGJ, verzekeraars en wetgeving
 • KNMG
 • Code Gedragsbeïnvloeding
 • Kwaliteitskader medische zorg en voor artsenpraktijken

Externe omgeving van de praktijk

 • Overheid, patiënten, Verzekeraars, Ketenpartners.

Patiënten markt, wensen en eisen

 • Patiënten voorlichting en bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Klachten
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

Interne omgeving

 • Praktijkorganisatie en beheersing
 • Visie, missie t/m beleid en uitvoering
 • Kwaliteit, Personeel
 • Klantgerichtheid en contact
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Beheer van de praktijk

 • Privacywetgeving
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen en coachen
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Meten en verbeteren

 • Kwaliteitssysteem, samenwerking, systematisch verbeteren, klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden, risico-analyse infectie
 • Patiënt-ervaringen verwerken

Module 2: Communicatieve vaardigheden

 • Competenties
 • Werkproces management
 • Taakverdeling
 • Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Personeelsmanagement
 • Rapportages

Leidinggeven en gedrag

 • Leidinggeven en cultuur
 • Stijlen van leidinggeven en coachen
 • Leiderschap toepassen, motivatie

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen

Voorbereiding en studiebelasting en niveau

Circa 5 – 7 uur per studiebijeenkomst, MBO- HBO werk en denkniveau.

Doorlooptijd

8-11 maanden, 10 dagen van 10.00 - 16.00 uur


Docenten / Sprekers
Drs. P. Kooperberg


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus