Beschrijving cursus


Onze MKA chirurgen (of gastsprekers) geven een online presentatie over verschillende onderwerpen op het gebied van tandheelkundige en MKA zaken. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomsten vinden (in principe) maandelijks plaats van 17:30 uur tot uiterlijk 18:45 uur. 

Opgeven via mail aan s.daniels@mkachirurgie.nl


Docenten / Sprekers
MKA chirurg of gastspreker(s).


Bekijk volledige cursus