KRT is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich bezig houdt met de registratie van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. We maken daarvoor ook gebruik van de diensten van andere organisaties of bedrijven. We vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.tandartsregister.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy verklaring. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

 

Website

Voor onze Website maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Dit doen wij onder andere om het gebruik op onze website te onderzoeken, te verbeteren en optimaal kunnen laten functioneren. Onze Website verwerkt anonieme statistieken over bezoeken. Hieronder vindt u een lijst van analytische cookies en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Doel Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar

 

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Register

Om gebruik te maken van onze Diensten (registratie in het register) hebben wij de volgende gegevens van u nodig. Voor registratie zijn dit de gegevens die op het aanmeldformulier worden gevraagd, dit zijn onder andere:

 • Uw naam
 • Uw adresgegevens en woonplaats
 • Uw email en telefoonnummer
 • Uw BIG nummer
 • Uw geboortejaar en geslacht

Voor facturatie zijn dit onder andere:

 • Uw factuuradres
 • Uw IBAN nummer

 

Berichten en nieuwsbrieven

Als u gebruik maakt van onze Diensten ontvangt u berichten over uw registratie en ter ondersteuning daarvan. Dit zijn onder andere herinneringen voor uw registratie, scholingsaanbod, informatie over reglementen & werkwijzen. Daarnaast biedt het KRT nieuwsbrieven aan. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij zullen uw gegevens alleen voor eerder genoemde doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen of vergelijkbare maatregelen:

 • Beveiliging van online applicaties (website en PE-online) met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie.
 • De inlog voor gebruikers is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bij de gebruiker bekend.
 • Fysieke en digitale beveiliging van de datacentra, netwerken en servers.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • Verzekering voor de continuïteit van databeheer met een Escrow overeenkomst.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor registratie, herregistratie en hernieuwde registratie en de daarmee gemoeide termijnen. Dit is tot 8 jaar na uitschrijving/ doorhaling, tenzij wettelijke bewaartermijn voor o.a. financiële gegevens een langere bewaartermijn voor bepaalde type gegevens verlangen. Na deze termijn worden uw persoonsgegevens permanent verwijderd, overige data wordt geanonimiseerd.

 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

 

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een bewerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn Verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Met deze verwerkers, sluiten wij een Bewerkersovereenkomst af, zodat wij er zo veel als mogelijk zeker van zijn, dat deze partijen net zo goed met data omgaan als wij. Deze verwerkers zijn onder meer:

 • Leverancier online registratiesoftware (PE-online), doel: beheer van uw online dossier
 • Leveranciers websitebeheer en hosting, doel: publicatie van het openbare register
 • Leveranciers online-, email- en post- communicatie (o.a. reclamebureau, (online)mailingbureau, drukkerij, postbedrijf), doel: nieuws en informatievoorziening
 • Organisatie(s) voor brancheonderzoek, doel: benchmark, onderzoek en analyse geregistreerde personen
 • Administratiekantoor, leverancier boekhoudsoftware, bank en accountant, doel: facturatie, boekhouding en beheer financiën
 • Leveranciers offline en online dataopslag, doel: uitoefening bedrijf en back-ups

 

Opleiders

Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten hebben inzage in het register om uw deelname aan een cursus of andere activiteit te kunnen opgeven. De inzage betreft naam en BIG-nummer.

Inzage

Via uw account kunt u inzage geven in uw dossier aan personen en organisaties. Als u inzage verleent delen we uw naam, BIG-nummer, registratiegegevens en een overzicht van gevolgde activiteiten (uw dossier) met de persoon/ organisatie aan wie u inzage heeft verleend.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Wijziging van de privacy verklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Als wij de privacy verklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy verklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens.
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens.
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen.