Zoeken op behandelingtandheelkundige behandelingen worden uitgevoerd door tandartsen

Tandartsen zijn opgeleid om alle type tandheelkundige behandelingen te kunnen uitvoeren. Sommige tandartsen hebben zichzelf gespecialiseerd/ verdiept in een bepaalde behandeling door aanvullende scholing te volgen. Bij elke behandeling staat bij welke gedifferentieerde tandarts of specialist u terecht kunt.

Redactie

Op deze website worden alleen behandelingen vermeld waar vaker op internet naar gezocht wordt. Het is bedoeld als hulpmiddel om een globaal inzicht te krijgen in de aandoening en de mogelijkheden voor een behandeling. De informatie op deze website is daarmee niet bedoeld om volledig te zijn. Voor uitgebreide informatie kunt u de website www.allesoverhetgebit.nl raadplegen of de website van de betreffende vereniging van gedifferentieerde tandartsen. De informatie over behandelingen op deze website is opgesteld onder redactie van dr. W.J.M. van der Sanden van Radboud UMC.

Binnen de tandheelkunde wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen een “gedifferentieerde tandarts” en een “specialist”. Alleen de orthodontist en de kaakchirurg zijn wettelijk beschermde specialisaties. Om de tekst voor een breed publiek begrijpelijk te houden, kan op deze website bij een differentiatie gesproken worden van “gespecialiseerd in” als daar taalkundig geen goed alternatief voor is.

Doorverwijzing voor een behandeling

Raadpleeg altijd uw tandarts. Uw tandarts kan u uitgebreid informeren over de mogelijkheden voor een behandeling. Zo nodig kan uw tandarts u doorverwijzen naar een specialist of een gedifferentieerde tandarts, die zich gespecialiseerd/ verdiept heeft in bepaalde type behandelingen. Onder disciplines op deze website leest u meer over de deelgebieden in de tandheelkunde en welke tandartsen erkend zijn voor bepaalde type behandelingen.