Tandarts
Search
Close this search box.

Over KRT

Permanente educatie voor tandartsen

Het uitgangspunt van de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is dat levenslang leren bijdraagt aan de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden.

Kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening

Het KRT is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en op de Nederlandse Antillen door het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.

Registratie heeft als doel:

  • te borgen dat tandartsen gedurende hun loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikken om hun beroep uit te oefenen
  • de kwaliteit van zorg te bevorderen door de deskundigheid tandartsen te vergroten en hun functioneren te verbeteren

Inspraak

Het KRT speelt in de tandheelkundige zorg een belangrijke rol en heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid. Via verschillende commissies heeft het KRT de inspraak zo goed mogelijk geregeld. Soms vraagt het KRT ook tandartsen buiten die commissies om hun mening, bijvoorbeeld bij grote wijzigingen in de registratienorm of de reglementen. Via nieuwsbrieven houdt het KRT tandartsen op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen. Tandartsen kunnen altijd tussentijds hun mening geven, ook als ze geen KRT-registratie hebben. Elke reactie komt terecht bij de commissie waar verdere behandeling het beste past.