Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Reflectie

Het onderdeel reflectie is bedoeld om tandartsen van elkaar te laten leren. De norm is 12 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 2,5 uur per jaar.

Definitie

Reflectie bestaat uit het bespiegelen van het eigen handelen, het analyseren van de uitkomsten ervan en daar lering uit trekken. Er dient sprake te zijn van een beproefde reflectiemethode met een educatief karakter. Reflectie valt binnen het competentiegebied professionaliteit & kwaliteit en omvat meerdere vlakken van het eigen handelen:

  • patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening
  • persoonlijk functioneren binnen de teamsetting van een praktijkorganisatie
  • communicatie/omgang met patiënten of zorgverleners
  • persoonlijke ontwikkeling die in relatie staat tot de beroepsbeoefening (coaching)

 

De criteria voor reflectie staan in het scholingsreglement en de bijlagen daarvan. Op de volgende pagina’s lichten we een aantal nader uit.

Aanbod

Het aanbod van reflectie-activiteiten is verbreed. Erkende programma’s staan in de cursusagenda onder het kopje ‘professionalisering’. De volgende activiteiten vallen onder reflectie:

  • Visitatie
  • Visiteur
  • Patiëntenenquête
  • Intercollegiale casuïstiek
  • Coaching

Visitatie

Visitatie is een bezoek van twee collega-tandartsen die jou een collegiaal advies uitbrengen over de wijze waarop je werkt. Vaak levert dat eyeopeners op bij onderdelen die vanzelfsprekend lijken. Visiteurs leren ook zelf van het reflecteren op de werkwijze van een collega.

Je kunt je laten visiteren door een erkende aanbieder of door de vereniging van een erkende differentiatie. Je kunt ook samen met twee collega’s onderling een visitatie organiseren.

Patiënten enquête

Een patiëntenenquête is een methode om op systematische wijze te meten hoe patiënten de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening en de relatie met de behandelaar ervaren. Om op de ervaring van patiënten te reflecteren zijn 50 respondenten per behandelaar nodig. Als tandarts beschrijf je verwachtingen vooraf en vergelijkt die met metingen achteraf. Daarna formuleer je wat je wilt behouden en/of veranderen.

Je kunt zelf een enquête opzetten of gebruik maken van een erkende aanbieder. Bij het zelf opzetten van een enquête zorg je dat je op alle onderwerpen in de criteria in ieder geval één vraag stelt.

Intercollegiale casuïstiek

Intercollegiale casuïstiek is een vorm van educatie waarbij tandartsen eigen ervaringen met behandelingen beschrijven en presenteren aan collega’s. Deze vorm is praktijkoverstijgend. Het doel van intercollegiale casuïstiek is om de inzichten in eigen behandelmethoden te vergroten om te verfijnen en verbeteren. Een casusbeschrijving heeft een vast format en voor de bespreking dient er een getrainde gesprekleider te zijn. Er is dus altijd sprake van een georganiseerd verband. Bekijk de cursusagenda voor aanbieders hiervan.

Coaching

Coaching is een persoonlijke interactie tussen een coach en een tandarts, gericht op bewustwording en persoonlijke groei in de beroepsuitoefening. Het doel van coaching is om, passend bij de  persoonlijke capaciteiten en omstandigheden, effectief gedrag in de beroepsbeoefening te vergroten. Om in aanmerking te komen voor KRT-punten is er altijd een persoonlijk traject met een erkende coach: NOBCO (EQA, EIA), ICF, LVSC, Noloc, StiR . Bekijk de cursusagenda voor aanbieders of geef zelf een coachingtraject op via je account bij ‘Toevoegen activiteit’.