Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Visitatie

Ben je benieuwd naar de professionele opinie van collega’s? Visitatie is een bezoek van twee collega-tandartsen die jou collegiaal advies geven over de wijze waarop je werkt. Het geeft een frisse blik op alles wat in je werk vanzelfsprekend is geworden. Visiteurs leren zelf ook door te ervaren hoe een andere collega werkt en daarop te reflecteren. Bekijk het aanbod van visitatieprogramma’s in de cursusagenda onder professionalisering.

Erkende aanbieders

De programma’s van aanbieders die het KRT erkent behandelen in ieder geval de onderdelen die het KRT in haar criteria heeft benoemd. Zo’n programma is een eenvoudige en laagdrempelige manier voor visitatie en je bent zeker van een gesprek over de belangrijkste facetten van de beroepsbeoefening.

 

De aanbieder van een erkend visitatieprogramma voegt je deelname als gevisiteerde of visiteur toe aan je dossier.  Daarvoor hoef je zelf niets te doen.

 

Aanbieders van erkende visitatieprogramma’s

 • KNMT visitatie (visitatie@knmt.nl / tel: 030-6076310)
 • TopMondzorg / Dental Clinics visitatie (informeer intern naar de mogelijkheden)
 • MondzorgPlus (informeer intern naar de mogelijkheden)
 

Visitatie voor differentiatie

Beschik je over een erkende differentiatie bij een van de onderstaande verenigingen, dan kun je de visitatie daarvoor opgeven bij het KRT voor de toekenning van KRT-punten. Als de vereniging vooraf bij het KRT erkenning heeft aangevraagd, dan voegt die je deelname toe aan je portfolio. In overige gevallen kun je je deelnamebewijs zelf via je account opgeven.

Verenigingen met visitatiemodellen die aan de KRT-criteria voldoen

 • NVvO (Orthodontisten)
 • NVvK (Kindertandartsen)
 • NVvE / TEN (Endodontologie)
 • NVOI (Implantologie)
 • NVvP (Parodontologie)
 • NVTS (Tandheelkundige slaapgeneeskunde)
 

Zelf visitatie organiseren

De criteria van het KRT bieden de ruimte om zelf samen met twee andere collega’s een visitatie te organiseren. In dat geval kun je gebruikmaken van een voorbeeldvragenlijst van het KRT. Een zelf georganiseerde visitatie kun je zelf via je account toevoegen aan je portfolio.

Het proces van visitatie kent drie stappen:

 1. Vragenlijst: De te visiteren tandarts vult voor de zelfevaluatie vooraf een vragenlijst in en geeft deze aan de visiteurs.
 2. Visitatie: Twee tandartsen (visiteurs) bezoeken de te visiteren tandarts (gevisiteerde) in zijn of haar praktijk. Dat kan fysiek of via een online videoverbinding.
 3. Rapportage: De visiteurs noteren hun bevindingen en voegen daar een collegiaal advies aan toe.

In de vragenlijst, tijdens de visitatie en in de rapportage komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Patiëntendossiers
 2. Zorgplan en behandelplannen
 3. Toepassing van informed consent
 4. Toepassing van praktijkrichtlijnen
 5. Kwaliteitsbewaking bij taakdelegatie
 6. Kwaliteitsbewaking bij verwijzen
 7. Ontplooide deskundigheidsbevordering op geambieerde klinische deelgebieden
 8. Plaats en inbreng in de praktijkorganisatie

De criteria voor visitatie en visiteur staan in de bijlage van het scholingsreglement.


Ben je aanbieder van een visitatieproduct en wil je daarvoor erkenning door het KRT? Bekijk de informatie op de pagina facilitator.

KRT-punten

Visitatie (gevisiteerd worden) levert 24 KRT-punten op. Visiteur (het afnemen van een visitatie) is goed voor 12 KRT-punten