Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Individuele activiteiten

Algemene individuele activiteiten

Deskundigheidsbevordering is meer dan het volgen van een cursus. Individuele activiteiten onderneem je zelf. Geef ze op in je account bij ‘Toevoegen activiteit’. Daar staat ook welke informatie nodig is en hoe punten worden berekend. De volgende individuele activiteiten krijgen KRT punten in de categorie ‘Algemene scholing’.

Overige scholing

Scholing van algemene aard die niet direct aan de tandheelkundige zorgverlening is gerelateerd, zoals bijvoorbeeld: communicatie, persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van didactische en bedrijfskundige vaardigheden.

Let op: Geef gevolgde bij- en nascholing alleen op als je geen gebruik maakt van een aanbieder uit de KRT cursusagenda. Die aanbieders geven jou deelname al aan het KRT door.

Docent / Voordracht / Webinar

Het in georganiseerd verband geven van online of klassikale scholing gericht op de tandheelkundige uitoefening van het beroep tandarts.

Moderator

Gespreksleider/dagvoorzitter bij een tandheelkundig evenement zoals een congres of symposium.

Stagebegeleiding mondzorg

Tandartsen die als praktijkbegeleider aankomende mondzorgprofessionals (tandarts, mondhygiënist, assistent) in een stageperiode begeleiden.

Praktijkcertificering

Opzetten en onderhouden van een HKZ-ISO 9001 of EN 15224 kwaliteitsmanagementsysteem voor de (eigen) praktijk waar men werkzaam is als kwaliteitsfunctionaris of directie.

BHV

Bedrijfshulpverlening is door de arbeidsomstandighedenwet verplicht voor bedrijven. EHBO en AED worden beschouwd als een onderdeel van BHV.

Scholingsprojecten

Het geven van voorlichting door deelname aan een maatschappelijk gedragen project ter bevordering van de mondgezondheid. Erkend zijn: ‘Kies voor gaaf’, ‘Gewoon gaaf’, ‘Hou je mond gezond’, ‘(h)Oud je mond gezond’.

Commissiewerk

Deelname aan (inter)nationale beroepsgerelateerde (onderzoeks)commissies, werkgroepen en besturen ter bevordering van de tandheelkunde en mondzorg, bijvoorbeeld ten behoeve van ontwikkeling van richtlijnen, onderzoek, het opzetten van protocollen of belangenbehartiging.

Vrijwilligerswerk

Het leveren van een vrijwillige (onbezoldigde) bijdrage aan de tandheelkunde in binnen- of buitenland vanuit een vaste organisatie/ samenwerkingsverband.